Huisjes kopen en verkopen

Inschrijving en verkoop
vtv linnaeusHier: vind u informatie over kopen en verkopen van een huisje

Elk jaar komen er tien tot twintig tuinen met of zonder huisje vrij. Het tuinhuisje, schuur en tuin worden in opdracht van het bestuur door de Bouwcommissie getaxeerd (voorschrift van de gemeente Amsterdam).

Tuinen en huisjes
De tuinen hebben een gemiddelde oppervlakte van 280 m² en de huisjes die er op gebouwd mogen worden zijn maximaal 28 m². Alle maten en andere voorschriften betreffende het bouwen zijn in de bouwvoorschriften omschreven. De huisjes hebben geen elektriciteit- en gasaansluiting. Daar zijn naar ieders behoefte alternatieven voor, zoals zonne-energie, butaanpropaangas, en huisbrandolie voor de verwarming. Het uitgangspunt van de vereniging is om de jaarlijkse vaste lasten zo laag mogelijk te houden, zodat ook mensen met een kleine beurs zich een tuin kunnen veroorloven.