Huisjes kopen en verkopen

Inschrijving en verkoop
vtv linnaeus

Let op: tijdelijke stop op inschrijving kandidaatsleden.

U kunt zich op dit moment alleen inschrijven als belangstellende. Zodra er ruimte is, krijgt u bericht van de vereniging dat u geplaatst kunt worden op de kandidaatsleden lijst.

Elk jaar komen er gemiddeld twintig tuinen met of zonder huisje vrij. Het tuinhuisje, schuur en tuin worden in opdracht van het bestuur door de Bouwcommissie getaxeerd (voorschrift van de gemeente Amsterdam).
Elke laatste zaterdag van de maand, behalve in de maanden november, december, januari en februari vindt er voorlichting en inschrijving plaats, dit duurt samen één uur.
U kunt inschrijven als belangstellende  óf ronde één om precies 10.00 uur, óf ronde twee om precies 11.00 uur.

 

Inschrijving kan alleen plaatsvinden als u meeneemt:
paspoort of identiteitskaart, bewijs van inschrijving in gemeente Amsterdam of omgeving ( bv bankafschrift o.i.d.).

Pas na het bericht van de vereniging dat u op de kandidaatsledenlijst geplaatst kunt worden betaald u €57,50. (€ 30  inschrijfgeld en € 27,50  kandidaatslidmaatschap)

Verkoop
Elke eerste zaterdag van de maand, behalve in december, januari en februari, vindt om 12.00 precies de verkoop plaats op volgorde van inschrijving. Bekijk hier het actuele aanbod!

Tuinen en huisjes
De tuinen hebben een gemiddelde oppervlakte van 280 m² en de huisjes die er op gebouwd mogen worden zijn maximaal 28 m². Alle maten en andere voorschriften betreffende het bouwen zijn in de bouwvoorschriften omschreven. De huisjes hebben geen elektriciteit- en gasaansluiting. Daar zijn naar ieders behoefte alternatieven voor, zoals zonne-energie, butaanpropaangas, en huisbrandolie voor de verwarming. Het uitgangspunt van de vereniging is om de jaarlijkse vaste lasten zo laag mogelijk te houden, zodat ook mensen met een kleine beurs zich een tuin kunnen veroorloven.