Uitslag referendum

Stand van zaken referendum en de zoekgebieden voor windturbines

Alle stemmen zijn geteld en de uitslag wordt officieel 14 juni op het stadhuis vastgesteld. Toch is al helder wat de uitslag is: 59,1 procent stemde TEGEN, 34,7 procent voor en 6,2 procent blanco.

Tijdens onze informatieavonden in het Trefpunt bleek de afvaardiging uit Driemond heel actief TEGEN te gaan stemmen en onze folders en posters, brievenbus per brievenbus te gaan verspreiden.
In Driemond stemde dan ook 83% van de stemmers TEGEN de plannen van de gemeente Amsterdam.
Ook Weesp stemde bovengemiddeld TEGEN.

En nu?

Binnen vier weken besluit de gemeenteraad wat er met de uitslag wordt gedaan. Omdat het niet om een bindend, maar raadgevend referendum gaat, kan de raad de uitslag ook naast zich neerleggen en alsnog de groenplannen van Van Dantzig doorvoeren.
Dat zet dan de deur open voor het bouwen in het groen.
Bijvoorbeeld voor de windturbines. Op 23 mei maakte de gemeente de zoekgebieden bekend. De vijf aangewezen zoekgebieden zijn: 

  • Havengebied buiten de A10
  • Diemerscheg, langs het Amsterdam-Rijnkanaal ten zuiden van het verkeersknooppunt Diemen A1/A9
  • Knooppunt Holendrecht, aan de oostkant van de A2
  • De zuidoostelijke oever van de Gaasperplas
  • Weesperkarspel, bij het waterzuiveringsterrein van Waternet

De laatste 4 gebieden liggen rondom ons volkstuincomplex en de windturbines, zullen door ons aan alle zijden te zien zijn.
Ook de bewoners van Zuid-Oost worden ernstig benadeeld door dit mogelijke besluit. Komende donderdag gaan grote groepen inwoners van Zuid-Oost waaronder enkele tuinders van Frankendael en Linnaeus, ’s morgens vroeg op de publieke tribune zitten om hun bezwaren duidelijk te maken.

Het stadsdeel Zuid-Oost heeft een ongevraagd advies gestuurd aan de raad om de minimale afstand van windturbines tot woningen vast te stellen op 1000 meter.
Dit maakt het in de praktijk dan onmogelijk om ergens nog een windturbine te kunnen plaatsen, behalve in het havengebied.

Voordat een definitief besluit wordt gemaakt, kunnen we tot 17 juli 2024 een zienswijze indienen over de keuze voor deze gebieden en de voorwaarden voor ontwikkelaars.
Ook daar zullen een paar “windactieve” tuinders zich weer voor inzetten.

Daarnaast heeft ook Diemen besloten 2 tot 4 turbines in de Diemerscheg te plaatsen.
Vanavond gaat Renate daar al inspreken tegen hun besluit.

We houden u op de hoogte van de volgende stappen

Renate Nollen en Ankie Koning