Varia uit de bestuurskamer

Varia uit de bestuurskamer

Vergunning “overwinteren” aanvragen.
September 2023: de zomer neemt een laatste eindspurt met prima temperaturen. Persoonlijk heb ik weer een heerlijke tijd op de tuin gehad, ik woon hier de hele zomer. Er zijn tuinders die echt van 1 april tot 1 oktober van de verblijfsfunctie gebruik maken. Dat brengt mij tot de mededeling dat buiten het seizoen hier verblijven alleen kan met toestemming van het bestuur. Het is namelijk niet de bedoeling dat mensen hier buiten het seizoen wonen, dat staat de gemeente niet toe. Ieder lid dient dan ook een vast adres in Amsterdam e.o. te hebben. Voor brandweer en hulpdiensten is het van belang te weten wie er in wintertijd op de tuin is. Deze tuinders zijn dan onze ogen en oren op het complex en lid van de alarmgroep Linnaeus. Het hoofdhek gaat per 1 oktober weer op slot.

Veel aanmeldingen voor een tuin op Linnaeus
Vanaf 1 september kan men zich via de website weer aanmelden als potentieel kandidaats lid. Het liep storm: binnen 12 dagen staat de teller op 41. We startten bij 130, bij 200 gaat de lijst weer op slot. Veel mensen willen graag een volkstuin. En dat leidt bij  mij tot de  volgende gedachte: lopende over ons complex zijn er nogal wat tuinen waarvan je je afvraagt of de tuinder er nog wel komt, die er niet best bij liggen. Nu kunnen daar allerlei redenen voor zijn, maar ik zou willen vragen goed na te denken of je je tuin dan nog wilt aanhouden. Of liever een ander de kans geeft.

Afval
Ondanks vele berichten blijken veel mensen het niet te snappen: de persmachine kan alleen huisvuil verwerken. Onlangs bleken er weer zakken met hout en flessen tussen te zitten. De machine liep vast. Onze vrijwilligers moeten dan met hun handen het vuil er tussen uit halen. Geen frisse klus. En als er wel glas etc. in blijft, wordt ons bij het opruimen extra geld gerekend. Opletten dus svp!

Contributie
Dit jaar krijgt u pas begin januari de brief met het verzoek/factuur om die maand  de contributie voor 2024 te betalen. Administratief komt dit beter uit omdat zo voorkomen wordt dat er een groot bedrag op de balans staat.

Gelukkig!
Er zijn gelukkig nieuwe mensen die zich voor een aantal taken willen inzetten. Anita Wijnhard zal een deel van  de taken van tweede penningmeester Herman Esveld over gaan nemen en wordt nu ingewerkt. Erg fijn!  Ook de kascommissie, waar we op de ALV mensen voor vroegen, kan weer gecompleteerd worden tijdens de eerst volgende ALV.  Arianne Kamminga, Tineke Geurs en Andre v.d. Kruk die met elkaar een cursus hebben gevolgd zijn daarvoor geslaagd. Zij hebben dan ook het voornemen zich voor de kascommissie beschikbaar te stellen. Wat vooral van belang is, is een strengere begrotingsdiscipline voor alle commissies. Daar zal in het najaar met alle commissies over gesproken worden. Ook voor de redactie hebben zich twee mensen gemeld, er wordt nog met hen overlegd dus nog geen namen.

Bomen
Inmiddels zijn er 19 kapvergunningen aangevraagd, dat kan oplopen tot 23. De bomencommissie heeft bij 25 tuinen gekeken of er herplant heeft plaatsgevonden voor bomen die in 2022 zijn gekapt. Dat blijkt bij 14 het geval. Bij 8 tuinen moet de herplant aangevuld worden. Dat wordt eind oktober tijdens een tweede controle bekeken. Twee tuinders ontvangen een boete, omdat zij niets hebben herplant.

Tuincontrole
Degenen die onder de term “zorgtuinen” vallen hebben daar inmiddels een brief over gekregen. Ga aub aan de slag! Zo niet dan kan dat ertoe leiden dat u een probleemtuin wordt en onder het  bestuur gaat vallen. Dit kan uiteindelijk tot royement leiden omdat u niet aan de reglementen voldoet. Dit komt gelukkig weinig voor.

Gasslangen
Kijk nog eens goed naar uw gasslang en vul op de website de datum in tot wanneer de gasslang goed meegaat. Dat is 5 jaar na de productiedatum of de “te vervangen voor” datum.

Save the date
En wederom: zet 5 november in de agenda, dan gaan we met elkaar in discussie over toekomst en strategie. Half oktober is er eindelijk, een afspraak met de gemeente en weten we hopelijk meer. Los daarvan dienen we onze eigen strategie verder op te pakken en te ontwikkelen. Mij baart zorgen dat we steeds minder vrijwilligers lijken te hebben. Daardoor komt het onderhoud steeds meer in het gedrang. Soms mijmer ik dat als mensen een tuindienst extra zouden doen of meer na de pensioenleeftijd iets op zouden pakken we meer kunnen bereiken. Overigens zijn veel vrijwilligers tweede helft zestig, in de zeventig of zelfs nog ouder. Maar dat valt op een gegeven moment allemaal weg. En dan?

Herdenkingsbank Frans Alst
Op 23 september om 14.00 uur herdenken we Frans Alst. Dit op initiatief van tuinders en de Atlasgroep, waar Frans initiatiefnemer en heel actief lid van was. Door middel van crowdfunding hebben zij geld voor een vogel-kijk-bank bijeen gebracht. Van verschillende kanten echter heb ik de vraag gekregen waarom zoiets dan niet voor andere tuinders is georganiseerd. Dan worden ook namen van oud bestuurders genoemd. Als bestuur  begrijpen we dat. Enkelen zijn wel erelid of lid van verdienste van Linnaeus. Initiatieven vanuit tuinders om mensen te herinneren zijn welkom, wij zullen dat ondersteunen.

En hopelijk gaan we nog wat mooie dagen tegemoet!
Uw voorzitter
Tineke de Rijk

Bank van Frans

Herdenking Frans Alst en onthulling bank
23 september 2023

Namens de tuinders van vak Reiger en de Atlasgroep Biodiversiteit wordt u uitgenodigd bij onze herdenking van Frans en de onthulling van de vogel-kijk-bank.

De bank van Frans, die op initiatief van de Atlasgroep en ondersteunt met een ruimhartige crowdfunding onder tuinders, als blijvende herinnering zijn plek op het complex krijgt.

13:50 uur: opening zaal Trefpunt
14:00 uur: start herdenking met een welkomstwoord van onze voorzitter Tineke de Rijk
Daarna voeren nog verschillende sprekers het woord namens de Atlasgroep. de Vogelwerkgroep en de Reigers.

Tenslotte sluit Ankie Koning af met uitleg over de vogel-kijk-bank en als de bank op tijd geleverd is, de uitnodiging om mee te wandelen naar de plek op het Eksterveld en de onthulling bij te wonen. 

Lily en Ankie

Kapvergunning

Kapperiode najaar 2023.

Beste tuinders,

De kapperiode is tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgesteld voor de periode 15 november 2023 tot 1 maart 2024. 

Mocht u een boom en/of struik met een stamomvang van meer dan  31 cm op 130 cm hoogte (borsthoogte) willen kappen, dan moet u daarvoor beschikken over een kapvergunning. Deze kapvergunning wordt verleend door het Linnaeus Bestuur na advies van de Bomencommissie.

Voor de komende kapperiode kunt u nog tot uiterlijk 23 september 2023 uw boom melden bij de Bomencommissie via de volgende link: Klik hier

De Linnaeus Bomencommissie

Zijhekken weer dicht

Het is alweer september…
dus de zijhekken zijn op slot. Denk er aan om uw sleutel weer bij u te hebben. Dit is ook de tijd van het jaar dat insluipers van de gelegenheid en het vroeg donker worden gebruik maken om hun slag te slaan. Bespaar u en ons allemaal die ellende en denk er aub aan om de zijhekken op slot te doen.

nieuwe kok gezocht

Bericht van het Eten wat de pot schaft team

Afgelopen vrijdag was het alweer de laatste van dit seizoen. We hebben 6 maal een heerlijk etentje met alle gezelligheid van Samen Eten voor u verzorgd.

We hebben dit met ons team weer graag gedaan en met veel plezier!

Voor volgend jaar willen we echter versterking van de vaste ploeg.
We zoeken een extra kok die zelfstandig kan werken en ons aan kan sturen om er samen weer een succes van te maken.

Aanmelden (liefst) zo spoedig mogelijk bij Chris Pool: tel. 06-13489270, om kennis te maken en na te denken samen met Kees (de kok die er al is en niet met pensioen gaat), over het volgende jaar.

GW nieuws

Beste tuinders,

Afgelopen zaterdag zijn op initiatief van de commissie G&W alle commissies die bemoeienis hebben met het openbare deel van het tuincomplex voor de tweede maal bijeen geweest om afstemming te bereiken over alle GROEN en WATER activiteiten die nodig zijn op dit complex.
Naast de praktische zaken die iedere dag spelen moet dit overleg uitmonden in een advies aan het bestuur over een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) voor de openbare ruimte voor 5 tot 10 jaar. Dit Groot Overleg Openbare Ruimte komt 1x per maand bij elkaar. Deelnemers naast G&W zijn: de Bomencommissie, de Watercommissie, de Maaigroep, de Brandgroep en de Ecologisch adviesgroep.

Vanaf komende vrijdag 1 september is het hakselveld weer open voor takkenafval. Volg de aanwijzingen waar u uw tuinafval en takken kwijt kunt, dan blijven de hekken ook 24/7 open.

Tijdens het Groot Overleg Openbare Ruimte zijn de gevolgen van het baggeren voor de Linnaeuslaan besproken. Gezamenlijk is besloten een takkenril tussen de border van de Linnaeuslaan en de slootkanten te plaatsen. Met de bosmaaier de achterzijde links te schonen om zo het onderhoud te vergemakkelijken. Rechts wordt voorkomen dat er gras de border inloopt.
Om deze takkenril te maken, zijn er redelijk rechte boomstammetjes en takken nodig met een doorsnede tussen de 4 en 10 cm. Alle zijtakjes en bladeren moeten er wel afgehaald worden om ze netjes te kunnen verwerken. Heeft u bij uw takkenafval dit soort stammetjes?
Dan kunt u ze in het afgezette vierkant op de Linnaeuslaan aan de rechtervoorzijde zijde neerleggen.

Op de foto staat een voorbeeld van een takkenwal zoals hij op Frankendael gemaakt is.

Het branden van de paden: afgesproken is om frequenter te gaan branden. De brandploeg zoekt dan wel versterking. Het is een klus voor doordeweeks en kan als tuindienst geteld worden. Melden kan bij Bjorn.

Gefaseerd schonen van de slootkanten: Afgeproken is dat Renate en Bjorn samen vooraf de schouw doen, waar geschoond moet worden. Er worden dan blokken van ca. 50 meter wel en 50 meter niet geschoond van riet en opschot. Voordat Bjorn gaat beginnen moeten de kanten nagekeken worden op laatste broedsels of andere belemmeringen.

Het baggeren deze winter: afgesproken is het slib zoveel mogelijk naar het slibdepot (buiten het park richting Diemerbos) en op het Leeuwerikveld te storten om waar mogelijk rijbewegingen en transportkosten te voorkomen. Er wordt per locatie gekeken naar de gevolgen voor overhangende takken en duikers. Dit voorstel wordt aan het bestuur voorgelegd. Daarna is er contact met de betreffende vakken.

De Bomencommissie heeft haar goed doordacht plan voor besteding van het Herplant fonds voorgelegd tijdens de vergadering en dit is met instemming ontvangen. Gaat met een positief advies van de groep door naar het bestuur en in november wordt een gezamenlijke AANPLANTDAG gehouden, waar ook de kandidaatleden voor uitgenodigd worden.

Tuinders kunnen binnenkort ook weer inheemse struiken gratis bestellen bij de gemeente.Als u opgeeft dat u de struik gaat planten op volkstuinvereniging Linnaeus, kunnen wij ze allemaal tegelijk voor u ophalen op 11 november.
Zodra we een bestellink hebben laten we dat aan u weten.

Dan nog een dringend verzoek: Op de noordelijke parkeerplaats worden altijd grote stenen en tegels gedumpt. Nu liggen er ook grote stukken bamboe! Als het daar wortel schiet zijn we met zijn allen verder van huis door de ondoordachte actie van 1 tuinder.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit weg te halen en af te voeren naar de vuilstort. 

Een bank voor Frans

Ter herinnering aan Frans Alst, actief lid van Linnaeus, vertegenwoordiger vak Reiger, vogelaar en oprichter van de Atlasgroep biodiversiteit, maar bovenal een geweldig lief mens, willen we een blijvende herinnering plaatsen op een plek die voor Frans zelf heel speciaal was.
De bank van Frans wordt bij de natuurvriendelijke oever op Linnaeus geplaatst. De 3 meter lange bank wordt van Amsterdams hout gemaakt en heeft een natuurlijke, niet gepolijste uitstraling.

Door uw donatie (groot of klein) maken we het een gezamenlijk eerbetoon aan Frans.
Door hier te klikken kunt u doneren

Uit het bestuur

Beste tuinders,

En dan breekt de laatste week van augustus alweer aan.
Met op de 26ste het eindfeest vanaf 16.00 uur in het Trefpunt en afsluiting van de viering van ons 50-jarige aanwezigheid op deze plek. Eerder hebben we dit jaar een succesvolle open dag en een gezellige feestavond met een verbluffend goede imitatie van Andre van Duin en Corrie van Gorp gehad. Met dank aan alle organisatoren!  Wat de toekomst ons qua beleid vanuit de gemeente betreft tasten we nog in het duister. De onderhandelingen liggen al maanden stil. In de gemeenteraad  zijn er voor het reces vragen over gesteld maar ook daar is nog geen antwoord opgekomen. Laten we hopen dat het geen stilte voor de storm is.

Save the date
Als volkstuin willen wij ons wel voorbereiden op de toekomst. In dat kader is er zondagmiddag 5 november een discussiebijeenkomst met onze leden over de toekomst, visie en strategie van  volkstuinvereniging Linnaeus. Dit mede aan de hand van het MJOP (MeerJarenOnderhoudsplan) waar nu aan gewerkt wordt en het Beheerplan tuinpark Linnaeus 2022-2025.  In september hoort u daar meer over!

De hand op de knip
Wat zich wel aftekent voor de toekomst is dat de gemeente bijvoorbeeld kan eisen dat er riolering komt. Dat voelt af en toe als het zwaard van Damocles dat boven ons hoofd hangt. Mede om deze reden maar ook na een waarschuwing van de kascommissie is op de bestuursvergadering van 15 augustus afgesproken een strikt begrotingsbeleid te voeren. De hand op de knip dus. Met een MJOP zal het overigens ook meer inzichtelijk worden hoe de financiële planning voor de komende vijf jaar eruit gaat zien. Onduidelijk is ook hoe het innovatie/investeringsfonds vanuit de gemeente georganiseerd zal gaan worden en hoe we daarvoor in aanmerking gaan komen. Kortom: voorzichtigheid geboden. Met alle commissies en groepen zal in het najaar een gesprek gevoerd worden om de uitgaven van 2023 en de  begroting voor 2024 te bespreken.

Wie o wie?
Herman Esveld kondigde het de laatste ALV al aan: hij wil nu echt gaan stoppen met het tweede penningmeesterschap. Wij zoeken dus iemand die op korte termijn de praktische zaken kan doen zoals de debiteuren en crediteuren administratie en de verzekeringen. Administratieve ondersteuning dus. Mocht dit op korte termijn niet lukken dan zullen we het een en ander moeten uitbesteden en dat gaat ten koste van ons aller portemonnee!

JOC wordt Activiteitencommissie.
De naam JOC (Jeugd en Ontspanningscommissie) past niet meer op deze tijd. Dit wordt nu de ActiviteitenCommissie. Saskia Hooft, coördinator van het JOC, zal op 26 augustus met het eindfeest haar functie neerleggen. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet en veel georganiseerd, ook voor kinderen. Saskia: dank daarvoor! 
Donald Swalue en Paddy Pietersen nemen de coördinatie en praktische planning dit najaar en het komende seizoen op zich. Maar: ideeën voor activiteiten zijn van harte welkom bij hen.

Bamboe.
Schrik om het bericht inzake bamboe: het blijkt dat het bericht in de vorige nieuwsbrief bij een aantal tuinders tot het idee heeft geleid dat ze per ingang van direct hun bamboestruiken moesten verwijderen. Dat was niet de bedoeling. Het besluit om bamboe te gaan verbieden wordt nu in overleg met de ledenraad en met G&W verder uitgewerkt. In de ALV van mei 2024 zal hier een besluit overgenomen worden. Uitzondering kan er bijvoorbeeld gemaakt worden voor die tuinen waar bamboe duidelijk onder controle is. Maar daar waar het wel al problemen oplevert, zoals doorgroei naar de buren, zal het z.s.m. aangepakt moeten worden.  Ook wordt er gedacht aan een “Bamboe Task Force” die tuinders kan ondersteunen bij het verwijderen ervan. Wel zal vanaf volgend jaar hoogstwaarschijnlijk gelden dat er geen tuinen met bamboe meer verkocht mogen worden. Tenzij men onder de uitzonderingsclausule valt.

Tuincontrole
Onlangs zijn de door de vakvertegenwoordigers aangewezen “zorgtuinen” gecontroleerd. De tuinders krijgen hier bericht van en de gelegenheid om het een en ander weer in orde te brengen. Mocht dit niet of onvoldoende gebeuren dan wordt het een “probleemtuin”en valt men onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Dit kan uiteindelijk tot royement leiden.

Zonnepanelen
Besloten is om in totaal 60 zonnepanelen voor op het dak, dat daarvoor in orde is bevonden, van het Trefpunt aan te schaffen. De aanleg daarvan hangt samen met het opknappen van de buitenkant.  Wat de zonnepanelen betreft gaat het hier om een ALV besluit, wat het opknappen betreft valt dit onder het reguliere onderhoud. De financiële verantwoording zal uiteraard plaatsvinden. Wij hebben overigens drie offertes aangevraagd en daar één van gekozen. Zeker wat de stijgende energiekosten en het klimaat betreft is dit van belang.

Kandidaatsleden.
Vanaf 1 september kan men zich via de website melden als potentieel kandidaatslid. Pas na het volgen van voorlichting in het voorjaar van 2024 en het invullen van een vragenlijst kan men dit definitief worden. In overleg met de verkoopcommissie en de voorlichters is hiertoe besloten. Kern is mensen meer bewust maken van wat het inhoudt om een volkstuin te hebben en lid te zijn van een vereniging. Dit geldt overigens niet voor degenen die voor 1 september kandidaatslid zijn en nog geen voorlichting hebben gehad. Zij vallen onder een andere procedure en zullen eind september 2023 uitgenodigd worden. Zie verder de tekst op de website.

Rest mij eenieder nog mooie nazomerdagen op de tuin te wensen.

Tineke de Rijk, voorzitter

Branden van de hoofdpaden

Afgelopen week zijn alle hoofdpaden gebrand.
Dat wil zeggen tot ca 50 cm afstand van de tuinhekken en afscheidingen. Daar ligt te veel los brandbaar materiaal.
Er wordt de komende tijd frequenter gebrand en men wil brandschade aan hekken en struiken voorkomen.

De tuinders die langs de hoofdpaden wonen worden dan ook verzocht de eerste 50 cm vanaf hun tuin zelf onkruidvrij te houden.

de brandploeg