Ivar Edig

Ivar Wessel Edig
06-11-1989 – 22-01-2024 
Jij was veel meer dan je einde. 
Je hield van lekker eten, lang en hard lachen, planten en dieren, muziek en tv, natuur en rust.
Je was verbonden en toch op jezelf.
Je was intelligent en emotioneel.
Je was de definitie van loyaliteit en daarvoor ben ik je eeuwig dankbaar.

Via deze weg willen wij ieder die van Ivar hield laten weten dat hij is overleden.
Er is in besloten kring afscheid genomen van onze kleinzoon, zoon, broer, vriend
en zwager.

familie Edig
Condoleance
Het bestuur wenst de familie, ook namens de tuinders die Ivar hebben gekend, heel veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies. 

het bestuur

meedenkmiddag

Wat gebeurt er met de uitslagen van de meedenkmiddag in november?

 

Op zondagmiddag 5 november hebben 130 tuinders met hun stemkastje gestemd over een groot aantal stellingen die allemaal betrekking hebben  op de toekomst en het reilen en zeilen van ons tuincomplex. De 21 stellingen waren aangeleverd door het bestuur, maar na de pauze konden de aanwezigen zelf ook 21 items indienen.

 

De uitslagen hiervan geven een goed beeld van wat er onder de tuinders leeft op dit gebied, zelfs mooi uitgesplitst naar leeftijd, hoe lang men al een tuin heeft, m/v, etc.

Het is de bedoeling deze enorme bulk aan data  te verwerken in een adviesrapport voor het bestuur. Zij kunnen het dan gebruiken om voorstellen te formuleren voor de eerstvolgende ALV dit voorjaar.

 

Acht tuinders hebben deze schone taak op zich genomen: Jan Visser, Roelie Gortworst, Edith Willems, Tineke Geurs, Peter Sluyters, Mohamed Chaïbi,  Lies Opdam en
Wouter de Graaf (voorzitter).  

 

Wij hebben geprobeerd de veelheid aan data te rubriceren onder 4 of 5 hoofdthema´s:

1. Toekomst, 2. Financiën, 3. Bestuur, 4. Tuinders. En eventueel 5. Overig.

De volgende stap is te kijken welke stellingen onder welk thema vallen.
We zullen nog twee keer bij elkaar komen en houden u op de hoogte.

Lies Opdam

Kom je verwarmen in het Trefpunt

Kom je verwarmen in het Trefpunt
Ook in de winter is het gezellig op de tuin.❄️☃️
Kom aanstaande zondag lekker opwarmen op het terras bij het Trefpunt.🔥
Er staat een vuurkorf en je kan marshmallows roosteren.🍡
En er is heerlijk gluhwein en erwtensoep.🍷🍲

De kantine is open van 13.00 tot 16.00 uur.

Daarna in het Trefpunt de update door Andre Kruk over de resultaten behaald door de Red de Bodembeweging (Save Soil) van 16.00 tot 17.00 uur.

De “andere” Linnaeus Nieuwsbrief

Natuurrijk tuinieren doen we samen
in 2024
Logo
De “andere” Linnaeus Nieuwsbrief
Het einde van 2023 is daar!
Het was het warmste jaar sinds de metingen zijn begonnen begin vorige eeuw en het natste jaar. Er waren vreugdevolle gebeurtenissen en heel verdrietige.
Met deze uitersten hebben we waarschijnlijk ook het komende jaar te maken. Het mooie van Linnaeus en Frankendael is dat we sociale gemeenschappen zijn en elkaar kunnen steunen.

Ik ga weer “met nieuw elan” u op de hoogte houden van wat er in 2024 allemaal gebeurt en te zien is op Linnaeus en steeds meer ook op Frankendael. De samenwerking tussen onze twee tuinparken, bestuurlijk, strijdend met de gemeente voor goede pachtovereenkomsten, tegen windturbines en in de Atlasgroep voor behoud en mogelijk versterking van de biodiversiteit, is een van de fijnste ontwikkelingen van de laatste jaren. Want gezien de ontwikkelingen in Den Haag moeten we het waarschijnlijjk ook de komende jaren niet van de politiek hebben.

Reacties naar: vtvlinn@gmail.com

Ankie Koning
Beneden aan deze nieuwsbrief de Nieuwjaarswens van Groen & Water en de Atlasgroep.
Wat is er dit jaar in uw tuin te doen?
huismus
2024
Dit jaar is het jaar van de huismus.

Sovon en Vogelbescherming kiezen elk jaar een vogelsoort uit die wel wat extra aandacht kan gebruiken. De huismus is één van de bekendste en meest talrijke vogels van ons land.
Toch is deze typische stadsvogel sinds 1980 met zeker 60% afgenomen, zowel in Nederland als in de landen om ons heen.

Komende maanden gaan we extra aandacht aan dit, in groepen levende vogeltje besteden, om ook van onze tuinen een huismusssen paradijsje te maken. Naast het koolmees-project, (dat het derde jaar ingaat), starten we een huismusproject.

Bloem
2024
Dit jaar is ook het jaar van de wesp.

Denk jij bij wespen aan zwart-geel? Dan is 2024 het jaar om de diversiteit van wespen écht te leren kennen. Er zijn in Nederland meer dan 5000 soorten die ook muggen eten, bloemen bestuiven en kadavers opruimen.
Ze zijn fascinerend, veelzijdig en onmisbaar! Veel mensen zijn onterecht bang voor ze. Dit leidt vaak tot het doodmaken van alle wespen en andere insecten die op wespen lijken. Doodzonde, want dit is vaak onnodig.

Een aantal tuinders hebben in 2023 de cursus Wespenconsulent gevolgd en hun commentaar: Ik heb een totaal ander en positiever beeld van wespen gekregen!
Ook over wespen hoort u meer het komende jaar.

Bloem
Januari 2024
Deze maand is voor het maken van plannen voor het nieuwe tuinseizoen en voor de wintersnoei. Bijvoorbeeld van de veel op onze tuinen voorkomende Boerenjasmijn.

U kunt nog tot 3 januari deelnemen aan de plantenjacht op winterbloeiers.
De link naar de website vindt u hier.
Verbaas u over de al in bloei staande plantjes en bomen als het madeliefje, de boterbloem en de hazelaar. De kaart met winterbloeiersdownload u hier.

Ook in januari is de tuinvogeltelling. Vanaf vrijdag 26 januari tot en met zondag 28 januari.
 Hier vindt u de link naar de website waar u veel informatie op kunt halen over deze actie.

Nieuwjaarswens Atlasgroep en G&W

Fijne feestdagen en een goed begin!

De donkere dagen voor Kerst doen hun naam eer aan. De zon laat zich maar zelden zien. In ons Trefpunt staat een prachtige kerstboom en de zaal is ook met banieren versierd. Tweede Kerstdag wordt door vrijwilligers een diner georganiseerd.  De “proef” met soep op zondag trekt ook steeds meer mensen. Veel gezelligheid in de winter dus.

Maar voor een aantal van onze leden zullen deze dagen door ziekte en verlies van hun dierbaren zwaar vallen. Wij wensen hen veel sterkte toe.

Er kwamen al een aantal vragen wanneer de Nieuwjaar receptie plaatsvindt. Die gaat dit jaar niet door! Dit mede omdat het in januari slecht weer kan zijn, niet iedere tuinder een auto heeft en we aan het begin van het seizoen een openingsfeest gaan organiseren.

Save the date: we lieten u eerder weten dat er op 21 april de ALV zou zijn. Die is echter verplaatst naar 26 mei 2024. Naast de statutair verplichte agenda willen we dan namelijk inhoudelijk aan de slag met de toekomst van onze volkstuin. Op 5 november is daar, op een goed bezochte bijeenkomst, de basis voor gelegd. Inmiddels hebben zich tuinders opgegeven om dit in een werkgroep verder op te pakken en een advies op te stellen. Dat heeft tijd nodig. Hetzelfde geldt voor het MJOP, dat eveneens in ontwikkeling is.

Wat de gemeentelijke plannen m.b.t. de volkstuinen betreft: sinds 22 januari 2023 (!) is er formeel niets vernomen. Zowel de Bond van Volkstuinders als het netwerk  zelfstandige volkstuinen, waar wij deel van uitmaken, hebben in deze onlangs een brief gestuurd. (Deze kunt u hier lezen.) Op onze brief is nog geen antwoord opgekomen.

Verder gaat veel werk ‘gewoon’ door. Het Trespa aan de buitenkant van het G&W huis,  de Klomp en het Trefpunt is inmiddels vervangen. Met vrijwel iedere commissie is een evaluatiegesprek over het afgelopen seizoen geweest en er worden druk plannen gesmeed voor het nieuwe jaar.

En ja, het is meer van hetzelfde maar als iedere tuinder zich aan statuten en reglementen zou houden, scheelt dat zowel het bestuur als commissies veel werk en zorgen. En de vereniging/tuinders veel geld. Om een voorbeeld te geven: er blijkt zoveel tuinafval tussen de takken, die naar het Leeuwerikveld gebracht zijn, te zitten dat zelf hakselen niet lukt. Voor menigeen was het dus te veel moeite om dit te scheiden en het gewone tuinafval naar achteren op het hakselveld te brengen. Er moet nu een firma ingehuurd worden om te hakselen en dat kost zo’n 5.000 euro! en weer veel rijbewegingen op de doorweekte  paden. Een ander voorbeeld is het alvast aan de gang gaan voordat de bouwtekening goedgekeurd is.

Genoeg gezegd voor nu. Het bestuur wenst bij deze iedere tuinder op Linnaeus fijne kerstdagen en een goed begin van een inspirerend 2024.

Tineke de Rijk, voorzitter
bekijk de feestelijke groet: klik hier

Dwaalgasten

Het is de afgelopen week al twee maal gebeurd, dat een bezoeker van ons tuinpark is binnengelaten en daarna niet meer naar buiten kon.

Een vervelende situatie, voor zowel de bezoeker als de niets vermoedende tuinder die in eens met een vreemde op de tuin werd geconfronteerd.

Er is een simpele oplossing voor dit probleem: Laat niemand binnen zonder sleutel! Het park is op dit moment, op de zaterdag en zondag na, gesloten voor bezoekers.