Verslag ALV

Beste tuinders,

Op 31 oktober was er een extra “hybride” ALV: in ’t Trefpunt werd er fysiek vergaderd en tuinders konden de bijeenkomst volgen via een live-stream (waarvoor dank aan Anita en Adu Wijnhard en Harm Snel). Deze live-stream is overigens nog te zien op de website van VTV Linnaeus waar ook alle documenten te zien zijn.In deze nieuwsbrief een kort verslag, in het voorjaar hopen we  met elkaar weer een “normale” ALV te kunnen houden.

Verbouwing Trefpunt

Verbouwing van Het Trefpunt
Beste mede tuinders,
Nu de initiatiefase om het Treftpunt te verbouwen in CoCreatie met veel reacties en ideeën zijn eerste tekeningen hebben opgeleverd, gaan we langzaam over tot verdere uitwerking en prijsopgaven verzamelen.
Het was een mooie start. Normaal werk ik voor één opdrachtgever en vertaal ik die in een tekening. Nu waren er heel veel verschillende tuinders en ideeën en die heb ik zo goed mogelijk proberen te verwerken in een plan. Niet iedereen vindt misschien helemaal terug van wat hij of zij heeft aangedragen, maar hopende dat het alsnog kan meegenomen worden in het komende proces.
We zoeken nog vrijwilligers die deel projectjes op zich willen nemen.

We hebben Karin van Buuren bereid gevonden om de taak van coördinator op zich te nemen. Zij zal vanaf nu jullie nieuwe aanspreekpunt worden voor de Verbouwing van het Trefpunt. Ook gaat zij alle overleggen met de deelproject groepen organiseren en leiden. Ik blijf op de achtergrond voor informatie voorziening en aanpassen tekeningen.

Om een en ander duidelijk te maken heb ik een eerste opzet gemaakt in de vorm van een Concept Organigram (zie hierboven).
Bij de volgende ALV hopen we plannen met prijzen, in samenwerking met de bouwcommissie, te kunnen presenteren.  Hierover kan dan gestemd worden, om Groen Licht te krijgen van jullie allen.

Totzo ver update over de CoCreatie Verbouwen Trefpunt.
Ik dank iedereen voor al de ingezonden ideeën en de samenwerking in het creëren van een nieuw duurzaam, licht en fris verenigingsgebouw. Dat vòòr het 100 jarig bestaan (2029) afgerond moet zijn.

We wensen u een fijne winter toe en hopen u te zien tijdens de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2022. Details volgen nog.

Namens het bestuur
André van der Kruk

Windturbine Workshops Amsterdam

Windturbine nieuws
Workshops gemeente Amsterdam

Overal aan de randen van Amsterdam, krijgen volkstuincomplexen te maken met de plannen van de gemeente om windturbines te plaatsen.

Het bestuur, de bond en een groep tuinders, volgen de plannen van de gemeente op de voet. De gemeente geeft nu ook workshops per windzoekgebied. Het gebied De Diemerscheg  waarin onze volkstuincomplexen liggen is een voorkeurs (wind) zoekgebied. (5A)

De gemeente geeft de komende tijd in de wind zoekgebieden workshops voor bewoners.
Ook tuinders kunnen daar aan deelnemen.
Als u dat doet, meld u dan aan met de postcode van Linnnaeus
Adres en postcode zijn Stammerlandweg 25, 1109BR 

Via deze link kunt u zich aanmelden: vol =vol

Informatie
Per workshop behandelen ze het specifieke (windzoek)gebied dat in dat stadsdeel ligt. Bijvoorbeeld als u mee wilt praten over de buurt Zuid-Oost, kunt u dat alleen in de workshops die plaatsvinden in Zuid-Oost en niet in workshops in andere stadsdelen.

Er kunnen per workshop 35 mensen meedoen. De workshop duurt ongeveer een uur. Hieronder ziet u waar een workshop in uw buurt plaatsvindt. Geef u snel op, want vol = vol!

Stadsdeel Zuidoost
Zaterdag 6 november in buurthuis Holendrecht
Maandag 8 november bij Matchzo sport en activiteiten
Dinsdag 9 november bij La Place
Zaterdag 13 november in Buurthuis Gein

rekening nummer gasfles bestellen

Fout rekening nummer!

Bij het kunnen bestellen van een gasfles buiten het seizoen is een foutje in het rekeningnummer geslopen!
.
Het juiste rekeningnummer is:
NL 76 INGB 0004 8292 52

T.n.v.
Volkstuinvereniging Linnaeus
Onderafd. Inkoop

De extra ledenvergadering

De extra ledenvergadering

Eindelijk weer een ledenvergadering in ‘t Trefpunt.
Perfectie blijft onhaalbaar, maar het feit dat er weer een bijeenkomst was, deed me genoegen.
Eind mei 2022 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De opkomst was goed. Er waren 72 leden en er waren 92 views van de vergadering.
In totaal hebben 120 tuinders gestemd, zowel digitaal als analoog; oftewel via de computer alswel via een stembiljet. De doelstelling om zoveel mogelijk tuinders te betrekken bij het beoordelen van de voorstellen heeft soms tot wat verwarring geleid. Degenen die daar kwade opzet in zien, zeggen daar vooral iets over zichzelf mee.
Al met al zijn we nog niet tevreden met de totale opkomst, maar we koesteren degenen die de moeite namen om hun betrokkenheid te tonen, zowel live in ‘t Trefpunt als via de computer.
Op de stembiljetten (zowel digitaal als op papier) zijn opmerkingen geplaatst om de stem toe te lichten en opmerkingen over zaken die bij voorkeur aangepakt moeten worden. We gaan ze bestuderen en kijken wat we eraan kunnen doen.
Een samenvatting van de ledenvergadering verschijnt in de loop van de volgende week. De livestream kunt u nog bekijken via de website van Linnaeus.

Theo Calis,voorzitter

Gasfles nodig buiten het seizoen?

Soms kom je er als tuinder achter dat je in de winterse periode, buiten het tuinseizoen, best nog wel eens een fles met gas kunt gebruiken. Daar is de volgende oplossing voor bedacht.

U betaalt uw gasfles op rekeningnummer:
NL 76 INGB 0004 8292 52
t.n.v Volkstuinvereniging Linnaeus
o.v.v gasflessen Linnaeus of Frankendael

Tot nader bericht kost een gasfles 29 euro. U kunt maar een fles per keer bestellen.
Het bestuur controleert op maandag om 18.00 uur de bankrekening.
Zij geeft door, wie er een fles heeft besteld en betaald, aan degene die dan op de dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur bij Het Trefpunt uw oude gasfles ontvangt en u de nieuwe uitlevert.

Sint, Kerst, Nieuwjaar

28 november Sinterklaas feest
Om 13 uur komt Sinterklaas met zijn gevolg naar tuin. Dit is voor alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.

Let op:
Opgeven kan tot uiterlijk 20 november
saskiageelgors7@gmail.com of telefonisch op 06-53301247.

19 december Kerstbingo
Aanvang Kerstbingo:13 uur

26 december Kerstdiner
Aanvang Kerstdiner: 16 uur
Kosten kerstdiner 15 euro per persoon

Voor beide activiteiten opgeven bij:
saskiageelgors7@gmail.com of
telefonisch op 06-53301247.

31 Oktober Ledenvergadering

Uitnodiging en agenda extra Ledenvergadering
Extra Ledenvergadering 31 oktober 2021

Aanvang 12.00 uur in het Trefpunt.
De zaal is vanaf 11.30 uur geopend.

Let op: alleen door het tonen van uw QR code kunt u de vergadering bijwonen!

De vergadering wordt ook gestreamd. Door hier te klikken  kunt u meekijken.

Het vergaderboekje voor deze vergadering kunt u hier downloaden. Voor leden zonder printmogelijkheid liggen er ook exemplaren de komende week in het Trefpunt.

Het Bouwreglementenboekje 2021 vindt u hier.

Stemmen kunt u de hele week tot zaterdagmiddag 14.00 uur. Voor het digitale stemformulierklikt u hier.

In het Trefpunt liggen geprinte stemformulieren, die u op zaterdag-en dinsdagochtend kunt ophalen en ingevuld in de buiten brievenbus kunt doen.

Zondag 31 oktober 2021. Aanvang: 12.00 uur in ’t Trefpunt
Geplande eindtijd 13.30 uur

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Mededelingen, waaronder: De stand van zaken rond windturbines en gemeentelijke besluiten
  3. Contributieverhoging voor het komend jaar 2022 van 25 euro.
  4. Versterking van het bestuur: Harm Snel bestuurslid ICT
  5. Goedkeuring van het aangepaste bouwreglement.
  6. Voorstel pilot gebruik licht mechanisch gereedschap en aggregaten; aanpassing artikel vier van het tuinreglement.
  7. Procedure rond de renovatie van terras, exterieur, interieur van ‘t Trefpunt. Met indicatieve planning en begrotingen. Oproep voor deelname aan werkgroep
  8. Rondvraag en afsluiting
  9. Sluiting met : eventueel buitenborrel (Corona Proof)
Het bestuur