Welkom bij Volkstuinvereniging Linnaeus

Informatie over Linnaeus

Linnaeus is een tuinvereniging in Driemond, gelegen tussen Weesp en Amsterdam. Misschien denkt u dat er geen stukje groen meer te vinden is in de Randstad, wij verzekeren u dat ons tuincomplex gelegen is in één van die zeldzaam mooie groene plekjes onder de rook van Amsterdam waar het heerlijk rustig is. Vanwege de mooie omgeving is dit gebied is van oudsher populair bij fietsers en wandelaars; het is bij uitstek een plek om te genieten van de natuur.

Over het complex is een Natuur route uitgezet. Deze is toegankelijk in het tuinseizoen (1 april tot 1 oktober)  Met hulp van QR-codes krijgt u informatie over de ecologie en biodiversiteit op Linnaeus. (De plattegrond van deze route kunt u hier downloaden.Deze Natuur route is mogelijk gemaakt door subsidie van het Betrekken bij Groenfonds van de provincie Noord-Holland.

linnaeus zwanen

Linnaeus is een vereniging waar u heerlijk kunt tuinieren: wie wil niet – in deze hectische tijd- een plekje om zich terug te trekken, om te genieten van een eigen huisje en een mooie grote tuin? Daarnaast wordt een aantal activiteiten ontplooid om het iedereen naar de zin te maken.

Door het bekijken van de foto’s kunt u alvast een virtueel kijkje nemen op ons complex. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om in real life een bezoek aan ons te brengen..

Als u nadere informatie wenst, aarzelt u dan niet om contact op te nemen.

Wij zien u graag terug op ons complex. Bedenk echter wel: langskomen is misschien niet meer weg willen!

Historie

De vereniging is op 27 februari 1929 opgericht. In 1973 heeft de vereniging noodgedwongen moeten verhuizen van de Oosterringdijk bij de Indische buurt (Amsterdam) naar de geheel onbegroeide Gemeenschapspolder bij Driemond.

Opzet

Het park met de verenigingsgebouwen en de 317 tuinen zijn door landschapsarchitecte Doortje de Haan in 16 vakken verdeeld (zie plattegrond) en ruim voorzien van veel openbaar groen en waterpartijen.
De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit tenminste drie personen. Daarnaast is de ledenraad is een belangrijk orgaan binnen de vereniging; zij vertegenwoordigt de leden van de vereniging en adviseert het bestuur tot het beboeten of royeren van een lid wegens wangedrag of slecht onderhoud, als omschreven in de statuten en huishoudelijk reglement. De ledenraadsleden worden rechtstreeks door de tuinders gekozen tijdens de Algemene Ledenraad.

Doel

Het doel van onze vereniging is, zoals in de statuten staat omschreven, het tuinieren door en voor de inwoners van Amsterdam mogelijk te maken, om zo de kennis van en liefde voor de natuur te bevorderen en op verantwoorde wijze te begeleiden, zowel feitelijk, sociaal, als milieuhygiënisch. Hierbij staat aandacht voor en versterking van de biodiversiteit centraal.

Activiteiten

In het Trefpunt hebben een aantal clubs hun thuisbasis. Er is een biljartclub, een schietvereniging, een dartvereniging, een jeu de boules club, een klaverjas- en bridge club en een fotoclub. Voor educatieve activiteiten is de Linnaeus Leergang opgericht.  De meeste activiteiten vinden plaats op een vaste avond in de week. De fotoclub komt 1 maal per maand bijeen.

Atlasgroep Biodiversiteit

De volkstuinparken Linnaeus en het aangrenzende complex Frankendael beslaan gezamenlijk ca. 35 hectare met veel openbaar groen. Tuinders van beide parken hebben, voor het in kaart brengen van de (vaak) bijzondere soorten flora en fauna, de Atlasgroep opgericht. Hun resultaten zijn publiek toegankelijk op Waarneming.nl

Bijenteelt

Op het complex staan zes korven voor het houden van bijen. Een lid van de vereniging is gekwalificeerd imker.