Welkom bij Volkstuinvereniging Linnaeus

Mededelingen bestuur over de plannen van de gemeente over het volkstuinen beleid.

Mei 2020 heeft de gemeente Amsterdam de concept nota “Uitvoeringsstrategie volkstuinenbeleid” gepubliceerd. Deze heeft tot onrust en veel vragen geleid. Deze strategie was wel besproken met de Amsterdamse Bond van Volkstuinders, maar niet met de besturen van de zelfstandige tuinen (geen lid van de Amsterdamse Bond).

Linnaeus heeft op het concept gereageerd door het schrijven van een zienswijze, zie: reactie Linnaeus op nota

Uit de  Nota van Beantwoording  10 november 2020 blijkt dat de gemeente bijzonder weinig met de inhoud van de ruim 800 ingezonden zienswijzen heeft gedaan en bovendien wordt voor het eerst de huurprijs na “harmonisatie” met de prijzen voor privé tuinen in Amsterdam bekend gemaakt. Voor Linnaeus een prijsverhoging van 0,50 cent naar 2,25 euro p/m2.

Zie:  Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid met wijzigingen 

Zie onze Nieuwsbrief: Verbijsterend nieuws van de gemeente Amsterdam

De verblijfstuinen Linnaeus, Frankendael en De Federatie hebben hun krachten gebundeld en daarna sloten zich ook afdelingsbesturen van andere verblijfstuinen in Amsterdam zich aan. Er is gecoördineerd contact gezocht met de media en politieke partijen.

De storm (in de media en politiek) heeft geleid dat de wethouder (ook na het aanbieden van een petitie met bijna 28.000 handtekeningen) de nota Uitvoeringsbeleid heeft terug getrokken voor vaststelling 16 december jl. Zij gaat nu eerst in januari praten met de besturen van de zelfstandige volkstuinen en de bond.

Zie onze Nieuwsbrief: Excuses wethouder maar we zijn zeker niet gerustgesteld

Op dit moment zijn er gesprekken gaande tussen de gemeente en de volkstuinen. Het bestuur houdt de leden en kandidaatleden daarvan op de hoogte.

Het bestuur is er zeker van dat er de komende jaren veel gaat veranderen op Linnaeus, maar zij stelt alles in het werk om het lid zijn van Linnaeus en het tuinieren op Linnaeus zo prettig mogelijk te laten zijn, met een voor iedereen betaalbare contributie.

Mededelingen bestuur over Covid-19

Het bestuur volgt de afspraken en maatregelen van het RIVM.

Alle afspraken en maatregelen gelden voor tuinders en bezoekers en zijn van kracht zolang als door het kabinet gewenst.

zie links hieronder:

Basisregels voor iedereen

Maatregelen Rijksoverheid

Informatie over Linnaeus

Linnaeus is een tuinvereniging in Driemond, tussen Weesp en Amsterdam. Ook al denkt u misschien dat in de Randstad geen stukje groen meer te vinden is, wij kunnen u verzekeren dat ons tuinencomplex gelegen is in één van die zeldzaam mooie plekjes in Noord-Holland waar het fijn vertoeven is. Van oudsher is dit gebied populair bij fietsers en wandelaars; het is bij uitstek een plek om te kunnen genieten van de natuur.

linnaeus zwanenLinnaeus is een vereniging die mensen de rust gunt om te genieten van het tuinplezier en de omgeving, en daarnaast allerlei activiteiten ontplooit om het iedereen naar de zin te maken. Wie wil niet – in deze hectische tijd – een plekje om zich terug te trekken en te genieten van een eigen huisje en een grote tuin?

Door het bekijken van de foto’s kunt u alvast een virtueel kijkje nemen op ons complex. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om in real life een bezoek aan ons te brengen..

Als u nadere informatie wenst, schroomt u dan niet om contact op te nemen.

Wij zien u graag terug op ons complex. Bedenk echter wel: langskomen is misschien niet meer weg willen!

Historie

De vereniging is op 27 februari 1929 opgericht. In 1973 heeft de vereniging noodgedwongen moeten verhuizen van de Oosterringdijk bij de Indische buurt (Amsterdam) naar de geheel onbegroeide Gemeenschapspolder bij Driemond (gelegen tussen Amsterdam en Weesp).

Opzet

Het park met de verenigingsgebouwen en de 317 tuinen zijn door een landschapsarchitect in 16 vakken verdeeld (zie plattegrond) en ruim voorzien van veel openbaar groen en waterpartijen.
De ledenraad is een belangrijk orgaan binnen de vereniging; zij adviseert het Bestuur over al datgene wat onder de leden leeft. De ledenraad adviseert het bestuur tot het beboeten of royeren van een lid wegens wangedrag of slecht onderhoud, als omschreven in de statuten en huishoudelijk reglement. De ledenraadsleden houden in hun vak toezicht op het onderhoud en het tuinieren in het algemeen. Zij houden tevens toezicht op het gedrag van leden en bezoekers, op de naleving van het tuinreglement en voorschriften, alsmede op de uitvoering van besluiten en initiatieven vanuit het bestuur. De ledenraadsleden worden rechtstreeks door de tuinders gekozen.

Doel

Het doel van onze vereniging is, zoals in de statuten staat omschreven, het tuinieren door en voor de inwoners van Amsterdam te organiseren, om zo de kennis van en liefde voor de natuur te bevorderen en op verantwoorde wijze te begeleiden, zowel feitelijk, sociaal, als milieuhygiënisch.

Activiteiten

In het Trefpunt hebben een aantal clubs hun thuisbasis. Er is een biljartclub, een schietvereniging, een dartvereniging, een jeu de boules club, een klaverjas- en bridge club, en een fotoclub. Voor educatieve activiteiten is de Linnaeus Leergang opgericht.  De meeste activiteiten vinden plaats op een vaste avond in de week. De fotoclub komt 1 maal per maand bijeen.

Bijenteelt

Op het complex staan 6 korven voor het houden van bijen. Twee leden van de Vereniging zijn gekwalificeerd imker.