Biodiversiteit op Linnaeus en ondersteuning daarvan

Door de gevarieerde landschappelijke aanleg van het complex met bosschages en waterpartijen zijn veel verschillende biotopen aanwezig. Dit geeft een rijkdom aan biodiversiteit. Juli 2021 is de projectgroep Atlas biodiversiteit op Linnaeus en Frankendael opgericht. Deze projectgroep gaat de komende jaren samen met de tuinders deze soorten gestructureerd in kaart brengen in een eigen projectdeel Driemond: volkstuincomplex Linnaeus en Frankendael in een publiektoegankelijke atlas Flora en Fauna getoond op Waarneming.nl.

Het overzicht met soorten in de Atlas Flora en Fauna is in 2023 bijna verdrievoudigd In 2023 werd een zeer zeldzame vleermuissoort op Linnaeus ontdekt: de kleine dwergvleermuis.In samenwerking met de Stadsecoloog zijn aan de hand van de opgenomen echografieën de ontdekking gevalideerd.

Soorten tot en met 2021 
Tot en met eind 2021 waren 605 soorten, 1 hybride, 110 verzamelsoorten, 2 varianten,
14 ondersoorten en 2 forma geregistreerd op Waarneming.

Toename in 2022.
Aan het einde 2022 waren 1232 soorten, 5 hybrides, 187 verzamelsoorten, 10 varianten,
30 ondersoorten en 2 forma geregistreerd op Waarneming.

Toename in 2023.
Aan het einde 2023 waren 1617 soorten, 8 hybrides, 209 verzamelsoorten, 13 varianten,
35 ondersoorten en 2 forma geregistreerd op Waarneming.

Ook in 2024 gaat de Atlasgroep door met het in kaart brengen van de soorten rijkdom op onze twee tuinparken.

De atlas Flora en Fauna van Linnaeus en Frankendael

Door op bovenstaande link te klikken komt u op de site van Waarneming.nl. Specifiek naar het project van de waarnemingen en foto’s die door tuinders van Linnaeus en Frankendael zijn gemaakt. De komende jaren zullen veel waarnemingen daar nog aan worden toegevoegd. Veel kijkplezier!

Toestemming hiervoor is gegeven mits de bron van de link genoemd wordt. Dus bij deze: “bron: Waarneming.nl, Stichting Observation International en lokale partners”.

Welke vogels van de Rode lijst en zeldzaam voorkomende andere flora en fauna zijn op ons complex zien?

De Atlasgroep  maakt foto’s met GPS- (locatie) gegevens en Waarneming rangschikt de soorten van algemeen naar zeer zeldzaam. We hebben (tot 1 januari 2023) 36 zeldzaam voorkomende soorten, waarvan 1 soort zeer zeldzaam is (gevalideerd door de experts van Waarneming.nl) op de complexen geïdentificeerd.

Vogellijst 2023 Linnaeus en Frankendael, incl. broedvogels

2023 vogelwaarnemingen overzicht

Inheemse struiken voor vogels die voedsel en bescherming bieden.

Mekelogisch  maaibeheer

Op Linnaeus is ecologische tuinieren de norm. Dus nog meer aandacht voor bescherming flora en fauna om de biodiversiteit te beschermen en meer kansen te geven. Naast het verbod op het gebruik van gif, azijn en zout (opgenomen in het tuinreglement), is ook een meer ecologisch (gefaseerd) maaibeleid doorgevoerd: het Mekelogisch maaien. Jaap van Meekel is uitgeroepen tot de bermbeheerder van 2022 en 2023

Ontwikkelingen in het afgelopen jaar op het complex:

  1. De natuurvriendelijke oever is aangelegd, beplant en ingezaaid met inheemse planten.*
  2. De Natuur route (wandeling) is ontwikkeld en uitgezet met QR bordjes voor ingebruikname in het nieuwe tuinseizoen Deze route geeft informatie over de ecologische geschiedenis van dit gebied en over de rijkdom aan flora en fauna op ons complex.*
  3. Er is een vogelkijkplek ter ere van Frans Alst gemaakt dankzij de tuinders, die gul hebben gedoneerd.
  4. Ook op Reiger is een kleinere natuurvriendelijke oever gemaakt.

* De eerste twee projecten  zijn (mede) mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland.