Biodiversiteit op Linnaeus

Door de gevarieerde landschappelijke aanleg van het complex met bosschages en waterpartijen zijn veel verschillende biotopen aanwezig. Dit geeft een rijkdom aan biodiversiteit. Juli 2021 is de projectgroep Atlas biodiversiteit op Linnaeus en Frankendael opgericht. Deze projectgroep gaat de komende jaren samen met de tuinders deze rijkdom gestructureerd in kaart brengen.

De afgelopen jaren zijn er al veel waarnemingen door tuinders gedaan over alle soortgroepen heen en die zijn vaak met foto geplaatst op de site Waarneming.nl. Deze rijkdom aan soorten kunt u nu al hier vinden.

Deze link brengt u naar de site van Waarneming.nl. Specifiek naar de waarnemingen en foto’s die door tuinders van Linnaeus en Frankendael zijn gemaakt. De komende jaren zullen veel waarnemingen daar nog aan worden toegevoegd. Veel kijkplezier!

Toestemming hiervoor is gegeven mits de bron van de link genoemd wordt. Dus bij deze: “bron: Waarneming.nl, Stichting Observation International en lokale partners”.

Welke vogels kunt u de komende winter op ons complex zien?

De Atlasgroep heeft vast 20 vogelsoorten voor u in beeld gebracht. Herkent u ze?

Mekelogisch beheer brengt de natuur in balans met een goede planvorming en ecologisch maaibeheer

Op Linnaeus wordt ecologische tuinieren de norm. Dus nog meer aandacht voor bescherming flora en fauna om de biodiversiteit te beschermen en meer kansen te geven. Naast het verbod op het gebruik van gif, azijn en zout dat in 2019 is opgenomen in het tuinreglement, gaan we ook een meer ecologisch maaibeleid voeren: het Mekelogisch maaien.

Mekelogisch maaien, wat is dat?

U vindt hier de link om er meer over te weten te komen en uw vragen aan Groen&Water te kunnen stellen.

 

Hier onder nog wat leuke links

Onze buren VTV Frankendael

Theetuin in Weesp

Gaasperplas

Bomen en plantenkeuze volkstuin

Driemond

Leuke tuinsite: wroeten

Amstelveld markt

Groei en Bloei tuinblad

Leuke kweker in Boskoop: Jan den Hertog

Vogellijst 2021 Linnaeus ( tot 1 juni )

2021 vogelwaarnemingen op Linnaeus 

 

Lezing Linnaeus Leergang van Kees Parmentier

Bomen- en plantenkeuze in onze volkstuin