Biodiversiteit op Linnaeus

Door de gevarieerde landschappelijke aanleg van het complex met bosschages en waterpartijen zijn veel verschillende biotopen aanwezig. Dit geeft een rijkdom aan biodiversiteit. Juli 2021 is de projectgroep Atlas biodiversiteit op Linnaeus en Frankendael opgericht. Deze projectgroep gaat de komende jaren samen met de tuinders deze rijkdom gestructureerd in kaart brengen.

Deze rijkdom aan soorten wordt in een eigen projectdeel Driemond: volkstuincomplex Linnaeus en Frankendael in een publiektoegankelijke atlas Flora en Fauna getoond op Waarneming.nl.

Deze link

Door op bovenstaande link te klikken komt u op de site van Waarneming.nl. Specifiek naar de waarnemingen en foto’s die door tuinders van Linnaeus en Frankendael zijn gemaakt. De komende jaren zullen veel waarnemingen daar nog aan worden toegevoegd. Veel kijkplezier!

Toestemming hiervoor is gegeven mits de bron van de link genoemd wordt. Dus bij deze: “bron: Waarneming.nl, Stichting Observation International en lokale partners”.

Welke vogels van de Rode lijst en zeldzaam voorkomende andere flora en fauna zijn op ons complex zien?

De Atlasgroep (bestaand uit 15 tuinders van beide complexen ) is dit najaar gestart om de flora en fauna op Linnaeus en Frankendael in beeld te brengen en op Waarneming.nl te plaatsen.

Daar worden foto’s met GPS- (locatie) gegevens voor gebruikt en Waarneming rangschikt de soorten van algemeen naar zeer zeldzaam. We hebben (tot 1 augustus 2022) 56 zeldzaam voorkomende soorten, waarvan 3 soorten zeer zeldzaam zijn op de complexen geïdentificeerd.

Deze foto’s zijn als placemat aan vml.wethouder Van Doornick aangeboden tijdens haar bezoek aan Linnaeus en Frankendael.

Vogellijst 2022 Linnaeus en Frankendael, incl. broedvogels

2022 vogelwaarnemingen overzicht

Inheemse struiken voor vogels die voedsel en bescherming bieden.

Wandeling

Vogels aan hun zang herkennen

Op een zonnige zondag ochtend in April neemt vogel expert Petra Snijder ons mee over het tuinpark. De excursie wordt georganiseerd door de Atlasgroep en heeft als doel om de verschillende zangvogels op ons park te herkennen aan hun zang. Het valt niet mee, want de vogels zingen door elkaar. Het vergt veel oefening om de vogels individueel te herkennen. We leren over het verschil in zang tussen de Vink en de Fitis. De Vink eindigt met een triller omhoog en de Fitis met een melodie omlaag. Beide vogels waren van dichtbij te beluisteren.

De Tortelduif en Halsbandparkiet zijn begonnen aan hun nest. We luisteren naar de verschillende melodieën van de Koolmees en de Pimpelmees. Twee vogelsoorten die in veel van onze tuinen een nestkast bezoeken. De Boomklevers waren vanaf de winter te zien op de voeder tafels en hebben een paartje gevormd. Hun verenkleed is kleurrijk. Ze maken een onmiskenbaar geluid. We ervaren de soorten-rijkdom van ons tuinpark.

Tijdens deze excursie zagen we 31 vogelsoorten in 2 uur tijd. Met de opgedane kennis kunnen we de zingende vogels vanaf nu beter herkennen. De atlasgroep organiseert regelmatig lezingen en educatieve excursies op onze tuinparken.

Chris en Jetty ontvingen de deelnemers in de kantine met een kop koffie en we sloten af met een heerlijke kop soep.

Mekelogisch beheer brengt de natuur in balans met een goede planvorming en ecologisch maaibeheer

Op Linnaeus wordt ecologische tuinieren de norm. Dus nog meer aandacht voor bescherming flora en fauna om de biodiversiteit te beschermen en meer kansen te geven. Naast het verbod op het gebruik van gif, azijn en zout dat in 2019 is opgenomen in het tuinreglement, gaan we ook een meer ecologisch maaibeleid voeren: het Mekelogisch maaien.

Mekelogisch maaien, wat is dat?

U vindt hier de link om er meer over te weten te komen en uw vragen aan Groen&Water te kunnen stellen.

Hier onder nog wat leuke links

Onze buren VTV Frankendael

Theetuin in Weesp

Gaasperplas

Bomen en plantenkeuze volkstuin

Driemond

Leuke tuinsite: wroeten

Amstelveld markt

Groei en Bloei tuinblad

Leuke kweker in Boskoop: Jan den Hertog

Lezing Linnaeus Leergang van Kees Parmentier

Bomen- en plantenkeuze in onze volkstuin