Belangrijke documenten

Hier staan de belangrijkste stukken van de vereniging, zoals de statuten, het huishoudelijk reglement, enz.

Zondag 22 mei 2022; 95e Algemene Ledenvergadering in Het Trefpunt, om 12.00 uur.

Zaal open vanaf 11.00 uur.

Ook kunt u de vergadering via YouTube live meekijken. De link ontvangt u van te voren in de Nieuwsbrief.

Stemprocedure (gekozen is voor een stemprocedure waarbij zo veel mogelijk leden veilig hun stem, anoniem uit kunnen brengen).

De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Stemformulieren  worden ingevouwen in het verenigingsblad in uw brievenbus op de tuin verdeeld, uiterlijk 15 mei.

  • Vooraf stemmen: De ingevulde stemformulieren kunt u tot zaterdag 21 mei uiterlijk 14.00 uur indienen in de brievenbus van het bestuur.
  • Tijdens de vergadering: Wilt u aanwezig zijn en daar stemmen, ook dan gebruikt u uw stemformulieren met de unieke code. Let op: Er worden geen nieuwe stemformulieren tijdens de vergadering uitgereikt.
  • Bij volmacht stemmen, overhandig uw schriftelijke volmacht verklaring en uw stemformulieren aan de gevolmachtigde.  Deze levert, voor aanvang van de vergadering, de volmacht in bij de kiescommissie ingesteld door het bestuur en gebruikt de stemformulieren tijdens het stemmen.

Belangrijke documenten