Potpourri

Jaarlijkse tuincontroles

In de maanden mei (bij probleem-tuinen nogmaals in september) vindt ieder jaar de tuinronde plaats.
De belangrijkste punten van de controles zijn:

1.  Grofvuil en afval op de tuin.

2.  Of het pad aangrenzend aan uw tuin tot het midden vrij is van onkruid.

3.  Overhangende takken tot 2.5 meter hoogte boven het pad.

4.  Achterstallig tuinonderhoud.

5.  Aanwezigheid van een brievenbus/ naam / nummer.

6.  Dit jaar speciale aandacht voor: ……….

Tuindienst

De algemene leiding van de tuindienst berust bij het bestuur, welke in overleg met de ledenraad de tuindienst laat uitvoeren.
Het bestuur bepaalt jaarlijks in overleg met de ledenraad het aantal tuindiensten voor tuinders en eventuele partners en de wijze waarop dit gecontroleerd wordt. De tuindiensten worden gedurende de zomertijd tussen 9.00 en 12.00 uur en gedurende de wintertijd tussen 10.00 en 13.00 uur verricht. Het actuele rooster.

Afvalverwerking

Tuinvereniging Linnaeus maakt het mogelijk afval gescheiden aan te bieden. Hiervoor zijn op het parkeerterrein containers voor karton en glas geplaatst en voor het normale huisafval staat er een miniperscontainer. Hier kunt u op drie momenten per week uw vuilniszak aanbieden. Zaterdagochtend tot 11 uur. Zondag- en woensdagavonden tussen 17.00 en 20.00 uur .

Grofvuil

Voor afvoer van grofvuil draagt de tuinder zelf zorg. Dit is dagelijks mogelijk bij het afvalpunt o.a. in Zuid-Oost. Daarnaast kan iedere woensdagavond grofvuil in Driemond op verschillende (aangegeven) locaties langs de weg gezet worden.

Eerste hulp:

Een aantal tuinders bezit het EHBO diploma en volgen jaarlijks op kosten van de vereniging bijscholing.
Zij zijn in bijna alle vakken aanwezig voor het bieden van eerste hulp bij ongelukken.
Hun telefoonnummers staan in het verenigingsblad en zijn bekend bij de vakhoofden.
Zij zijn daarnaast bij iedere grotere activiteit en tuindienst aanwezig/oproepbaar.