WINDTURBINES

Nieuwsbrief  2024  nr. 35 Special Linnaeus/Frankendael Bekijk de webversie
Logo Linnaeus
Special WINDTURBINES
Beste tuinders van Frankendael en Linnaeus,

De gemeentes Amsterdam en Diemen hebben in juni de voorgenomen locaties voor totaal max. 8 windturbines bekend gemaakt
En wat blijkt? Beiden hebben ervoor gekozen om zo ver mogelijk van hun eigen (en mondige) bewoners, de windturbines te plannen. En wel in de Diemerscheg (direct achter Linnaeus), Gaasperplas en knooppunt Holendrecht).

Onze grootste vrees als tuinverenigingen wordt zo helaas bewaarheid. Want uit de keuze voor deze locaties blijkt men geen enkele waarde te hechten aan de natuur die wij als volkstuinders zo zorgvuldig en divers  mogelijk proberen te handhaven en te bevorderen. Laat staan dat er rekening gehouden wordt met de gezondheid van tuinders, waaronder veel kwetsbare ouderen.

Want:

  • De tuinders in hun houten huisjes, die 6 tot 8 maanden kunnen verblijven op onze volkstuinparken, worden niet erkend als geluidsgevoelige objecten, dus niet meegeteld in het percentage ernstig gehinderden.
  • De parken worden wel gezien als kwetsbaar object voor externe veiligheid (bij omvallen, wiek afbreuk, ijsval) toch houden ze niet de daarvoor geldende wettelijke afstand aan!  De dichtsbijzijnde windturbine staat gepland op 135 meter achter volkstuinpark Linnaeus. Hiermee houdt de gemeente zich niet aan gemaakte afspraken in de stedelijke advies groep.

We zijn er, door het continu aan de bel trekken, moe van, maar nog steeds strijdbaar…
Op zowel Linnaeus als Frankendael zijn een aantal tuinders nu al ruim drie jaar wekelijks aan het werk om de gemeenten te adviseren en te overtuigen om tuinders en natuur te sparen. Talloze alternatieve oplossingen zijn aangedragen. We namen deel aan de Stedelijke Adviesgroep, schreven zienswijzen, spraken in op gemeentelijke raadsvergaderingen enz. Werkten succesvol mee aan het Referendum om TEGEN het nieuwe beleidskader Hoofd Groen Structuur te stemmen, zodat bouwen in het groen niet  mogelijk zou worden. Maar ook dat is door de gemeente op een zijspoor gezet door een burgerberaad in te stellen. Dat gaat jaren duren en zo denderen deze gemeentebesturen door in hun ambitie om ten koste van alles de windturbineplannen door te zetten. En niet voor huishoudens, dat is een misverstand. Daar zijn ondertussen genoeg zonnepanelen voor aangelegd.
Deze geplande windturbines zijn grotendeels ten behoeve van industrie en datacentra en gaan ten koste van de natuur. En dit terwijl Nederland het slechtst scoort op het gebied van Biodiversiteit in heel Europa en zelfs in de wereld. We hebben nog maar 15% over van de oorspronkelijke soorten. Dit is een crisissituatie!

Daarom vragen wij nu uw inzet!
U kunt ons als individuele tuinder steunen door voor 17 juli een zienswijze in te sturen waarin u uw mening over de gekozen windturbine locaties kunt geven. Een zienswijze is een ambtelijke term voor uw mening, oordeel, bezwaar of opvatting.
Door hier te klikken kunt u een format en daaronder een voorbeeld van een zienswijze vinden. U kunt deze aanpassen naar uw eigen ideeën en ondertekenen (met vermelding: tuinder van Linnaeus of Frankendael)
U kunt uw zienswijze naar de gemeente  uploaden via deze link:

Of per post te sturen aan:
Het college van B en W Amsterdam
p/a directeur Ruimte & Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam

Doe dit onder vermelding van Zienswijze ontwerp-Programma Windenergie Amsterdam en/of plan-MER.

Ter verdere informatie hebben wij de letterlijke beoordelingen uit het plan Milieu Effect Rapportage ( planMER) over de effecten van windturbines op ons gebied voor u op een rijtje gezet. (Klik hier.) Deze argumenten zijn voor ons de onderbouwing om te kunnen zeggen, dat ons gebied niet geschikt is voor winturbines.
Waarom de gemeente dan toch voor dit gebied heeft gekozen is voor ons een groot raadsel, tenzij het de afwezigheid (op papier) van mondige burgers betreft.

Dus laten we van ons horen door veel zienswijzen van tuinders in te sturen!
En als u ons wilt helpen met actie voeren (of op een andere manier) meldt u aan bij: vtvlinn@gmail.com.

De besturen van Linnaeus en Frankendael, en 
Renate, Els, Karin, Marije, Anne Marie en Ankie