Windturbines

Nieuwsbrief werkgroep Windturbines*
Afbeelding

Activiteiten gemeente Amsterdam in de reflectiefase

De reflectiefase (november 2021 – maart 2022)
De gemeente Amsterdam heeft de RES 1.0 vastgesteld.
Dit houdt in dat de zoekgebieden zijn goedgekeurd en dat in deze gebieden gekeken wordt naar plaatsing van 17 windturbines met een hoogte van minimaal 150 meter, 8 in de haven en de overige 9 zeer dicht bij woningen (volgens de kaarten van de zoekgebieden van de gemeente op 350 meter), zeer dicht bij volkstuinparken (soms óp de volkstuinparken en zonder inachtneming van 198 meter veiligheidsafstand) en in het schaarse groen van Amsterdam. Bewoners en tuinders van de voorkeurszoekgebieden hebben op alle mogelijke manieren bezwaar gemaakt tegen deze plannen, met als kern hun zorgen om de gezondheid en de natuur. Tijdens demonstraties, bij allerlei (zogenaamde) participatiebijeenkomsten en niet te vergeten door de honderden insprekers in de commissie Financiën, Economie en Duurzaamheid (FED) en bij de Provinciale staten zijn de bezwaren naar voren gebracht.
Niets van deze input is in de plannen teruggekomen.

* De werkgroep Windturbines bestaat uit elf tuinders van zes volkstuinparken 

Lees verder…

Windturbine Workshops Amsterdam

Windturbine nieuws
Workshops gemeente Amsterdam

Overal aan de randen van Amsterdam, krijgen volkstuincomplexen te maken met de plannen van de gemeente om windturbines te plaatsen.

Het bestuur, de bond en een groep tuinders, volgen de plannen van de gemeente op de voet. De gemeente geeft nu ook workshops per windzoekgebied. Het gebied De Diemerscheg  waarin onze volkstuincomplexen liggen is een voorkeurs (wind) zoekgebied. (5A)

De gemeente geeft de komende tijd in de wind zoekgebieden workshops voor bewoners.
Ook tuinders kunnen daar aan deelnemen.
Als u dat doet, meld u dan aan met de postcode van Linnnaeus
Adres en postcode zijn Stammerlandweg 25, 1109BR 

Via deze link kunt u zich aanmelden: vol =vol

Informatie
Per workshop behandelen ze het specifieke (windzoek)gebied dat in dat stadsdeel ligt. Bijvoorbeeld als u mee wilt praten over de buurt Zuid-Oost, kunt u dat alleen in de workshops die plaatsvinden in Zuid-Oost en niet in workshops in andere stadsdelen.

Er kunnen per workshop 35 mensen meedoen. De workshop duurt ongeveer een uur. Hieronder ziet u waar een workshop in uw buurt plaatsvindt. Geef u snel op, want vol = vol!

Stadsdeel Zuidoost
Zaterdag 6 november in buurthuis Holendrecht
Maandag 8 november bij Matchzo sport en activiteiten
Dinsdag 9 november bij La Place
Zaterdag 13 november in Buurthuis Gein