Informatie

Pacht
De pacht wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld en dient ieder jaar vóór 1 november over te worden gemaakt op de ABN/Amro rekening van de vereniging.
Het pachtbedrag vanaf 2016 is € 465,-

Verkoop
Elk jaar komen er gemiddeld twintig tuinen met of zonder huisje vrij voor de verkoop.Het tuinhuisje, schuur en tuin worden in opdracht van het bestuur door de Bouwcommissie getaxeerd (voorschrift van de gemeente Amsterdam). Elke laatste zaterdag van de maand, behalve in de maanden november, december, januari en februari vindt er voorlichting en inschrijving plaats. U kunt inschrijven óf ronde één om precies 10.00 uur, óf ronde twee om precies 11.00 uur.

Inschrijving kan alleen plaatsvinden als u meeneemt:
paspoort of identiteitskaart,
bewijs van inschrijving in gemeente Amsterdam of omgeving ( bv bankafschrift o.i.d.) en
57,50 euro contant. ( 30 euro inschrijfgeld en 27,50 euro kandidaatslidmaatschap)

Elke eerste zaterdag van de maand, behalve in december, januari en februari, vindt om 12.00 precies de verkoop plaats op volgorde van inschrijving. Onder het hoofdstuk ‘tuinen te koop’ vindt u uitgebreidere informatie over de gang van zaken bij verkoop van huisjes.

Tuinen en huisjes
De tuinen hebben een gemiddelde oppervlakte van 280 m² en de huisjes die er op gebouwd mogen worden zijn maximaal 28 m². Alle maten en andere voorschriften betreffende het bouwen zijn in de bouwvoorschriften omschreven. De huisjes hebben geen elektriciteit- en gasaansluiting. Daar zijn naar ieders behoefte alternatieven voor, zoals zonne-energie, butaanpropaangas, en huisbrandolie voor de verwarming. Het uitgangspunt van de vereniging is om de jaarlijkse vaste lasten zo laag mogelijk te houden, zodat ook mensen met een kleine beurs zich een tuin kunnen veroorloven.

Jaarlijkse tuincontroles
In de maand mei vindt ieder jaar de tuinronde plaats.
De belangrijkste punten van de controles zijn:

1.  Grof vuil en afval op de tuin.

2.  Of het pad aangrenzend aan uw tuin tot het midden vrij is van onkruid.

3.  Overhangende takken tot 2.5 meter hoogte boven het pad.

4.  Achterstallig tuinonderhoud.

5.  Aanwezigheid van een brievenbus/ naam / nummer.

6.  Speciale aandacht voor: ……….

Werkplicht
De algemene leiding van de algemene onderhoudsplicht berust bij het bestuur, welke in overleg met de ledenraad de onderhoudsplicht laat uitvoeren.
Het bestuur bepaalt jaarlijks in overleg met de ledenraad het aantal onderhoudsbeurten voor mannen en vrouwen en de wijze waarop dit gecontroleerd wordt. De onderhoudsbeurten worden gedurende de zomertijd tussen 9.00 en 12.00 uur en gedurende de wintertijd tussen 10.00 en 13.00 uur verricht. De invoering van de juiste aanvangstijd wordt jaarlijks via het verenigingsblad en deze website bekend gemaakt.

’t Trefpunt
Aan het begin van het complex bevindt zich “’t Trefpunt”: hier worden regelmatig allerlei activiteiten georganiseerd. Er is een bar en een biljart en is precies wat de naam suggereert: een trefpunt voor de tuinders.

’t Winkeltje:
Openingstijden zie: ‘actueel’ onder ‘openingstijden’.
De Winkelcommissie bestaat uit tenminste 3 gewone leden. Zij heeft als taak, het exploiteren van de winkel die in het bezit van de Vereniging is. Zij zorgt dat de leden een ruim aanbod van levensmiddelen in deze winkel kunnen kopen. Het inkoop beleid geschiedt in overleg met het Bestuur. Het inkoop beleid is gericht op de noodzakelijke dagelijkse boodschappen. De openingstijden worden jaarlijks ook in overleg met het Bestuur vastgesteld.

De Klomp:
Daarnaast is er voor de tuinders een Inkooppunt voor alle tuinbenodigdheden. In de maanden maart, september en oktober is het inkooppunt alleen op de zaterdagen open. Voor de maanden april tot en met augustus op vrijdag en zaterdag. Bovendien in de maanden mei, juni, juli en augustus ook op woensdag. Dit alleen voor levering gasflessen.

Openingstijden zie: ‘actueel’ onder ‘openingstijden’. De Inkoopcommissie bestaat eveneens uit tenminste 3 gewone leden. Zij heeft als taak, het exploiteren van de in het bezit van de Vereniging zijnde tuinwinkel. Zij zorgt dat de leden een ruim aanbod van artikelen krijgen die noodzakelijk zijn voor een aangenaam verblijf en tuinieren op het complex.

Speciale acties de Klomp: éénjarige planten en groenten. Zaterdag in mei: extra planten voor moederdag. Zaterdag in mei: grote plantenmarkt. Gedurende de gehele zomer verkoop van éénjarigen en moestuinplanten. Alleen in de maand maart fruitbomen (op bestelling). Voor vragen over tuinieren kunt u bij ons vrijblijvend terecht. Ritten zand, scherp zand, grind, tuinaarde enz., vroegtijdig bestellen, dit voorkomt teleurstelling.

Afvalverwerking
Tuinvereniging Linnaeus maakt het mogelijk afval gescheiden aan te bieden. Hiervoor zijn op het parkeerterrein containers voor vuil, papier, glas en GFT geplaatst.

Vervoer
Voor degenen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer verzorgt Linnaeus een regelmatige busdienst vanaf metrohalte Gaasperplas naar het complex en vice versa.

Eerste hulp:
Een aantal tuinders bezitten het EHBO diploma. Zij zijn in bijna alle vakken Je bent misschien wel een kunstenaar die zichzelf en zijn werk hier wil voorstellen of misschien heb je een bedrijf met een missie om te beschrijven.aanwezig voor het bieden van eerste hulp bij ongelukken.

Activiteiten
Zie: ‘actueel’ onder ‘openingstijden’ en ‘JOC’.
In het Trefpunt hebben een aantal clubs en verenigingen hun thuisbasis. Er is een biljartclub, een schietvereniging, een dartvereniging, een jeu de boules club, een kaartclub, een tekenclub en een aantal mensen zijn creatief bezig. Iedere activiteit vindt plaats op een vaste avond in de week. Er zijn commissies voor jeugd en ouderen ten behoeve van sport en spel.

Bijenteelt
Op het complex staan 9 korven voor het houden van bijen. Twee leden van de Vereniging zijn gekwalificeerd imker.

Route
Volkstuinvereniging Linnaeus ligt aan de rand van de gemeente Amsterdam in de Gemeenschapspolder bij het dorp Driemond. Komende van de Gaasperdammerweg, de verbindingsweg tussen de weg naar Amersfoort en die naar Utrecht, kiest u de afslag naar Weesp en de Gaasperplas. Op de provinciale weg naar Weesp, voor de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, gaat u bij de stoplichten linksaf het dorp Driemond in. Na het bruggetje gaat u direct linksaf langs de Stammerdijk. Na 300 meter (tegenover nummer 80) gaat u naar rechts de Stammerlandweg in, waar u aan het eind, aan de linkerzijde, ons Volkstuincomplex ziet liggen. Aan de rechterzijde ligt het Volkstuincomplex Frankendael.

Contact

Postadres:
Volkstuinvereniging Linnaeus
Stammerlandweg 25
1109 BR Amsterdam Z.O.

Email:
info@volkstuin-linnaeus.nl