Meer informatie

Contact met de verkoop commissie: gebruik ons e-mailadres: verkoop.linnaeus@gmail.com

Tuinhuis verkopen, bericht voor eigenaren

      Wilt u uw huisje verkopen: 
  • U stuurt een bericht naar verkoop.linnaeus@gmail.com  waarin u aangeeft dat u uw huisje wilt verkopen. Vermeld duidelijk het tuinnummer, uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.  U ontvangt informatie over de te volgen procedure.

Inschrijving kandidaat-leden nu gesloten

Een groot aantal belangstellenden hebben zich ingeschreven en de inschrijving is nu gesloten. De reden: nieuwe inschrijvers maken geen enkele kans meer om een huisje met tuin te bemachtigen. Het recht van koop van een huisje wordt steeds toegewezen aan de kandidaat met het laagste inschrijfnummer. Dit nummer is bepaald door datum en tijd van inschrijving. Het  aantal huisjes dat per jaar vrijkomt en wordt aangeboden voor de verkoop is zeer beperkt. In het afgelopen jaar waren het er tien.  Vandaar dat nieuwe inschrijvingen geen enkele zin meer hebben.

Wel ingeschreven maar nog geen voorlichting gehad?

U bent verplicht om eerst een voorlichting bijeenkomst bij te wonen voordat u een huisje kunt kopen. Tijdens de voorlichting wordt u geïnformeerd over allerlei zaken zoals de structuur van de vereniging, de tuindienst en wat er allemaal komt kijken bij het onderhoud van huisje en tuin. U krijgt ook informatie over de rechten en plichten die uit het lidmaatschap van de tuinvereniging Linnaeus voortvloeien. 

Op zaterdag 7 september om 14.00 uur is de eerstvolgende voorlichting bijeenkomst. Locatie: Het Trefpunt op ons terrein. Inloop vanaf 13.30 uur

U kunt HIER inschrijven.

Heeft u de voorlichting bijgewoond dan ontvangt u een kandidaat nummer. Na betaling van de jaarlijkse bijdrage voor kandidaten ( 27,50 euro voor het lopende en het volgende jaar en eenmalig 30 euro voor de inschrijving te storten op rekening: NL90 ABNA 0465 8949 84  van  VtV Linnaeus ) kunt u zich aanmelden voor te koop staande huisjes.

Waarom voorlichting?

De voorlichting is er niet voor niets: wij willen het hebben van een huisje voor alle inkomensgroepen mogelijk maken. Daarom houden we de contributie relatief laag door met de gemeente afspraken te maken over de pacht van het complex. Maar dat kan alleen door met elkaar het openbare gedeelte door het verrichten van tuindiensten te onderhouden. U bent tot de AOW-gerechtigde leeftijd dit verplicht te doen. Bent u ouder dan de AOW leeftijd bij aanvang lidmaatschap dan geldt een tuindienst verplichting van vijf jaar. Op de tuin worden eveneens tal van sociale activiteiten door de vereniging en haar vrijwilligers georganiseerd. Daar zijn mensen voor nodig. Als tuinvereniging kunnen wij namelijk alleen blijven voortbestaan door de inzet en betrokkenheid van alle tuinders.

De verkoop procedure

De overdracht van te koop staande huisjes vindt steeds plaats in de ochtend van de eerste zaterdag van de maand. Een verkoop wordt in de regel twee weken eerder aangekondigd op de website. Tijdens de ochtend van de laatste zaterdag van de maand is het mogelijk om de te koop staande huisjes te bekijken, steeds van 9 uur tot 13 uur. De eigenaar is aanwezig en kan eventuele vragen beantwoorden. Op de eerste zaterdag van de maand kunt u op een flip-over bij het Trefpunt  tot 12 uur met uw kandidaat nummer aangeven dat u belangstelling heeft voor een of meerdere te koop staande huisjes. De kandidaat met het laagste nummer heeft het eerste recht van koop. Hierbij moet worden aangetekend dat bestaande tuinders voorrang hebben als zij aangeven een ander huisje te willen kopen. Dit komt overigens zelden voor.  N.B. Een huisje wordt gekocht, maar voor het gebruik van de tuin betaalt u een jaarlijkse contributie (560 euro voor dit lopende jaar).

Nog een aandachtspunt: bij de voorlopige koopovereenkomst dient u zich te legitimeren en een bewijs te tonen dat u woonachtig bent in Amsterdam en omgeving. Een eventuele partner moet meetekenen. Ook deze dient zich te legitimeren.

Ook dit is van belang

U wordt geacht uw huisje en tuin in goede staat te houden. Daar wordt op gecontroleerd. De meerderheid van de huisjes hier is echter 50 jaar oud. De staat van onderhoud kan dus sterk verschillen. Een sloophuisje dient binnen een jaar vervangen te zijn. Aan andere huisjes is bijvoorbeeld een renovatiecontract gekoppeld: renovatie dient ook binnen een jaar plaats te vinden. Dit houdt in dat u er rekening mee dient te houden over voldoende financiële middelen en fysieke kracht te beschikken, niet alleen voor de aankoop maar ook voor het opknappen van het tuinhuis en het onderhouden van de tuin.

Volkstuinvereniging Linnaeus bevordert het natuurlijk tuinieren. We zijn ook een bloeiende vereniging met veel activiteiten. Er is dus veel mogelijk voor een gemotiveerde tuinder. Voor wie alleen een plekje zoekt om buiten te kunnen zijn is het hebben van een volkstuin dus niet echt geschikt. Want: “je koopt geen plekje maar werk” geldt hier wel. Het kan dus mogelijk zijn dat u niet wordt ingeschreven of dat u zelf beslist dat het hebben van een tuinhuis en lid zijn van een vereniging voor u teveel gevolgen heeft qua inzet, financiën en betrokkenheid. Het bestuur beslist bij twijfel van de kant van de vereniging uiteindelijk wie toegelaten wordt.

Alle huisjes die getaxeerd worden en de huisjes die te koop staan vindt u hier.

Tuinen en huisjes

De tuinen hebben een gemiddelde oppervlakte van 280 m² en de huisjes die er op gebouwd mogen worden, zijn maximaal 28 m².
Alle maten en andere voorschriften betreffende het bouwen zijn in de bouwvoorschriften omschreven. De huisjes hebben geen elektriciteit- en gasaansluiting. Daar zijn naar ieders behoefte alternatieven voor, zoals zonne-energie, butagas en huisbrandolie voor de verwarming.

Het uitgangspunt van de vereniging is om de jaarlijkse vaste lasten zo laag mogelijk te houden, zodat ook mensen met een kleine beurs zich een tuin kunnen veroorloven.