Informatie

Contributie
De contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld en dient ieder jaar vóór 1 november over te worden gemaakt op de ABN/Amro rekening van de vereniging.
Het contributie bedrag 2021  is € 485,-

Verkoop
Elk jaar komen er gemiddeld twintig tuinen met of zonder huisje vrij voor de verkoop.Het tuinhuisje, schuur en tuin worden in opdracht van het bestuur door de Taxatie commissie getaxeerd (voorschrift van de gemeente Amsterdam).

Sinds het uitbreken van de Corona pandemie gelden aangepaste regels voor inschrijving en verkoop. Zie voor meer informatie de tekst onder het tabblad Verkoop-INFO

Elke eerste zaterdag van de maand, behalve in december, januari en februari, vindt om 12.00 precies de verkoop plaats op volgorde van inschrijving. Onder het hoofdstuk ’tuinen te koop’ vindt u uitgebreidere informatie over de gang van zaken bij verkoop van huisjes.

Tuinen en huisjes
De tuinen hebben een gemiddelde oppervlakte van 280 m² en de huisjes die er op gebouwd mogen worden zijn maximaal 28 m². Alle maten en andere voorschriften betreffende het bouwen zijn in de bouwvoorschriften omschreven. De huisjes hebben geen elektriciteit- en gasaansluiting. Daar zijn naar ieders behoefte alternatieven voor, zoals zonne-energie, butaanpropaangas, en huisbrandolie voor de verwarming. Het uitgangspunt van de vereniging is om de jaarlijkse vaste lasten zo laag mogelijk te houden, zodat ook mensen met een kleine beurs zich een tuin kunnen veroorloven.

Jaarlijkse tuincontroles
In de maand mei vindt ieder jaar de tuinronde plaats.
De belangrijkste punten van de controles zijn:

1.  Grof vuil en afval op de tuin.

2.  Of het pad aangrenzend aan uw tuin tot het midden vrij is van onkruid.

3.  Overhangende takken tot 2.5 meter hoogte boven het pad.

4.  Achterstallig tuinonderhoud.

5.  Aanwezigheid van een brievenbus/ naam / nummer.

6.  Speciale aandacht voor: ……….

Tuindienst
De algemene leiding van de algemene onderhoudsdienst berust bij het bestuur, welke in overleg met de ledenraad de onderhoudsdienst  laat uitvoeren.
Het bestuur bepaalt jaarlijks in overleg met de ledenraad het aantal onderhoudsbeurten voor mannen en vrouwen en de wijze waarop dit gecontroleerd wordt. De onderhoudsbeurten worden gedurende de zomertijd tussen 9.00 en 12.00 uur en gedurende de wintertijd tussen 10.00 en 13.00 uur verricht. De invoering van de juiste aanvangstijd wordt jaarlijks via het verenigingsblad en deze website bekend gemaakt.

’t Trefpunt
Aan het begin van het complex bevindt zich “’t Trefpunt”: hier worden regelmatig allerlei activiteiten georganiseerd. Er is een bar en een biljart en is precies wat de naam suggereert: een trefpunt voor de tuinders en bezoekers.

De Klomp:
Er is voor de tuinders een Inkooppunt voor alle tuinbenodigdheden. In de maanden maart, september en oktober is het inkooppunt alleen op de zaterdagen open. Voor de maanden april tot en met augustus op vrijdag en zaterdag.

Openingstijden zie: ‘actueel’ onder ‘openingstijden’. De Inkoopcommissie bestaat eveneens uit tenminste 3 gewone leden. Zij heeft als taak, het exploiteren van de in het bezit van de Vereniging zijnde tuinwinkel. Zij zorgt dat de leden een ruim aanbod van artikelen krijgen die noodzakelijk zijn voor een aangenaam verblijf en tuinieren op het complex.

Speciale acties de Klomp: éénjarige planten en groenten. Zaterdag in mei: extra planten voor moederdag. Zaterdag in mei: grote plantenmarkt. Gedurende de gehele zomer verkoop van éénjarigen en moestuinplanten. Alleen in de maand maart fruitbomen (op bestelling). Voor vragen over tuinieren kunt u bij ons vrijblijvend terecht. Ritten zand, scherp zand, grind, tuinaarde enz., vroegtijdig, eventueel digitaal te bestellen, dit voorkomt teleurstelling.

Afvalverwerking
Tuinvereniging Linnaeus maakt het mogelijk afval gescheiden aan te bieden. Hiervoor zijn op het parkeerterrein een mini-perscontainer en containers voor papier en glas  geplaatst.

 

Eerste hulp:
Een aantal tuinders bezitten het EHBO diploma. Zij zijn in bijna alle vakken te vinden voor het bieden van eerste hulp bij ongelukken.

Activiteiten
In het Trefpunt hebben een aantal clubs en verenigingen hun thuisbasis. Er is een biljartclub, een schietvereniging, een dartvereniging, een jeu de boules club, een kaartclub, een tekenclub en een fotoclub. Iedere activiteit vindt plaats op een vaste avond in de week. Bijenteelt
Op het complex staan 7 korven voor het houden van bijen. Twee leden van de Vereniging zijn gekwalificeerd imker.

Route
Volkstuinvereniging Linnaeus ligt aan de rand van de gemeente Amsterdam in de Gemeenschapspolder bij het dorp Driemond. Komende van de Gaasperdammerweg, de verbindingsweg tussen de weg naar Amersfoort en die naar Utrecht, kiest u de afslag naar Weesp en de Gaasperplas. Op de provinciale weg naar Weesp, voor de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, gaat u bij de stoplichten linksaf het dorp Driemond in. Na het bruggetje gaat u direct linksaf langs de Stammerdijk. Na 300 meter (tegenover nummer 80) gaat u naar rechts de Stammerlandweg in, waar u aan het eind, aan de linkerzijde, ons Volkstuincomplex ziet liggen. Aan de rechterzijde ligt het Volkstuincomplex Frankendael.

Contact

Postadres:
Volkstuinvereniging Linnaeus
Stammerlandweg 25
1109 BR Amsterdam Z.O.

Email:
info@volkstuin-linnaeus.nl