Actueel

Zie de Trefpunt kalender hiernaast voor alle activiteiten.

Deze bladzijde biedt u meer achtergond informatie:

18 november extra Algemene Ledenvergadering voor het vaststellen van de Statutenwijzigingen.

Voor het eerst sinds 1978 ligt er een voorstel tot wijziging van de statuten.

Het taal gebruik, hoewel nog steeds formeel, is aangepast aan deze tijd en het lidmaatschap en partnerlidmaatschap zijn nu klaar voor alle huidige vormen van samenleven.

De inhoudelijke bespreking heeft reeds plaatsgevonden tijdens de eerste extra ALV voor de statutenwijzigingen.

De door de aanwezige tuinders goedgekeurde versie ligt nu ter stemming voor.

Deze versie wordt u in de Nieuwsbrief toegestuurd en ligt vanaf zaterdag ter inzage in het Trefpunt en klaar voor de tuinders zonder mailadres.