3. Biodiversiteit Linnaeus

Atlasgroep Biodiversiteit

In 2021 heeft een groepje tuinders van Linnaeus en Frankendael, de koppen bij elkaar gestoken en besloten om zoveel mogelijk de flora en fauna op beide tuincomplexen  in een Atlas onder te brengen. Dit om aan te kunnen tonen hoe belangrijk volkstuincomplexen zijn als ‘vluchtheuvel’ voor de onder grote druk staande biodiversiteit in Nederland.

In die twee jaar zijn er tot nu 1706 soorten in kaart gebracht en op Waarneming.nl geplaatst. Daarmee is een eigen Atlas Biodiversiteit van de volkstuinparken gecreëerd. Ook in 2024 gaan we weer op zoek naar nog niet gesignaleerde soorten.

Waargenomen zijn bijvoorbeeld:

Vogels: 152 soorten, waaronder de ijsvogel, koekoek, ransuil, bosuil, boomvalk, appelvink, goudvink, bramsijs en witkopstaartmees. Van de 38 vogelsoorten die broeden op de complexen, staan er 8 op de Rode Lijst van de Vogelbescherming.

Zoogdieren: 16 soorten, waaronder de dwerg- en huisspitsmuis, de vos, wezel en konijn en zelfs 5 soorten vleermuizen (waaronder de in Nederland zeer zeldzame kleine dwergvleermuis)

Amfibien en reptielen: 5 soorten, zoals de ringslang, gewone pad, bruine – en groene kikker en de kleine watersalamander

Dagvlinders: 19 soorten, waaronder de koninginnepage, oranjetipje, scheefbloemwitje, bruine- en icarusblauwtje, dagpauwoog en atalanta

Nachtvlinders en micro: 255 soorten, waaronder de zeldzame sleedoorndwergspanner, helmkruidvlinder, vlasbekuiltje, lindegouduil en de zwartvlekgraniet mot.

Libellen: 23 soorten, waaronder de bruine korenbout, bruine winterjuffer en de gewone pantserjuffer.

Bijen,  wespen en mieren: 81 soorten totaal , waaronder 39 soorten wilde bijen zoals de zesvlekkige groefbij, de lathyrusbij en de grote koekoekshommel

Kevers: 129 soorten, waaronder de stokroossnuitkever, de zeerzeldzame rode soldaatboktor, harlekijnlieveheersbeestje enz.

Mossen en korstmossen: 71 soorten, waaronder de zeldzame roze runenkorst en waaiertakmos.

Paddenstoelen: 160 soorten, waaronder het loodkleurig netplaatje, parelhoenchampignons, leerkaalkopje, gesteelde lakzwam en de harde populierboleet.

Wilde planten: 433 soorten, waaronder de zeldzame tuinmelde, kogellook, driekantig look, brede druifhyacint, buishyacint en ruige rudbeckia, echte guldenroede en groot koeienoog.

QR-code nr. 4 vind je hiernaast