De (wilde) bijen op Linnaeus

Je staat nu bij het insectenhotel en leest QR-code nummer 5:  de (wilde) bijen op Linnaeus

Dit insectenhotel is door de tuinders ter ere van het 90-jarig bestaan aan de vereniging geschonken. Het insectenhotel is een plek voor wilde (solitaire) bijen. Maar ook zitten er vlinderverblijven en mussen nestkasten in verwerkt. Door de Atlasgroep zijn er 36 soorten wilde bijen in kaart gebracht. De beplanting er omheen zijn veelal waardplanten voor verschillende insecten en allen inheems soorten.

Meer dan de helft van de wilde bijensoorten dreigt te verdwijnen. Veelal door het verlies van hun leefgebied o.a. door intensieve landbouw en het gebruik van zgn. ‘gewasbeschermingsmiddelen’.  Het gebruik van insecticiden, pesticiden en andere chemische bestrijdingsmiddelen zijn dan ook verboden op de volkstuin.

De ereprijszandbij, de grote koekoekshommel, de zesvlakkige groefbij, de lathyrusbij en de wikkebij zijn een aantal voorbeelden van bedreigde soorten.

Als u rechtsaf slaat loopt u voorlangs “de Bijentuin”.  Hier houdt de imker 5 tot 6 bijenvolkjes van honingbijen. Zonder toestemming van de imker mag de tuin niet betreden worden. Dit is voor uw eigen veiligheid. Bijen reageren op parfums, maar ook als er onweer in de lucht zit zijn ze onrustig.

Loop vanaf het insectenhotel echter rechtdoor dan ziet u aan het einde aan uw rechterhand de ingang van de moerastuin met QR-code nummer 6.