9. Gefaseerd maaien op het Eksterveld

U bevindt zich nu op het Eksterveld. Het Eksterveld is aangewezen om te verruigen en de grasdelen worden dan ook gefaseerd gemaaid. (Dat wil zeggen ca. 2 maal per jaar en dan steeds maar gedeelten.)

De bedoeling is dat er zich een kruidenrijk grasveld gaat ontwikkelen, ter versterking van de biodiversiteit. Dat is een project van de lange adem. We zijn nu 2 jaar bezig en de eerste kruiden en bloemen gaan zich voorzichtig laten zien.

Er is bijvoorbeeld  al een groot stuk  met Akkerdistel.  Deze pioniersplant is van grote betekenis voor de biodiversiteit, de verbetering van de grond en wegbereider van nieuwe inheemse planten.

U loopt rechtdoor het Eksterveld op richting de ooievaarspaal. Aan uw linker hand ziet u de dubbele wilgenrillen, met snoeisel van de bramen. Zowel de wilgenrol als de bramen en brandnetels zijn belangrijk voor de ondersteuning van de biodiversiteit door veiligheid, voedsel en nest gelegenheid te bieden.

Vervolgens slaat u rechtsaf waar u aan het einde van deze groenstrook de bank van Frans tegenkomt. Onze vogelkijkplek.