Gefaseerd maaien op het Eksterveld

U bevindt zich nu op het Eksterveld. Het Eksterveld is aangewezen om te verruigen en de grasdelen worden dan ook gefaseerd gemaaid.

De bedoeling is dat er zich een kruidenrijk grasveld gaat ontwikkelen, ter versterking van de biodiversiteit.

Hier ziet u al een groot veld met Akkerdistel. In een nog niet zo ver verleden, was het verplicht om Akkerdistel onmiddellijk te verwijderen.

Nu weten we dat deze pioniersplant van grote betekenis is voor de biodiversiteit, de verbetering van de grond en wegbereider van nieuwe inheemse planten.