Nieuw bestuur

Dit is het nieuwe bestuur zoals ter stemming voorgesteld op het AV van 2021

Frank Ligtvoet

Verantwoordelijk voor:
Aandachtsgebieden:

Bestuurslid (ad interim) Groen & Water en exploitatie Trefpunt & de Klomp
Extra dossier: nieuw gemeentelijk beleid volkstuinen Amsterdam

De komende jaren hebben we diverse uitdagingen om de vereniging en het verenigingsleven verder te verstevigen en mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen. Goede voorbeelden daarvan zijn het participatie plan doe mee! en de ontwikkeling van de gezamenlijke moestuin voor kandidaatsleden. Daarnaast hebben we inmiddels een intensieve samenwerking met onze buren Frankendael. Samen staan we sterker en kunnen we doelen bereiken maar ook verdelen. Daarbij niet te vergeten dat we allemaal vrijwilligers zijn en we ons allemaal inzetten voor hetzelfde, ons Linnaeus!

 

Alfred Kuiken, Kandidaat penningmeester:

Beste mede tuinders,
Mijn naam is Alfred Kuiken en sinds eind 2019 hebben wij (mijn vrouw en ik) heel veel plezier van ons kleine paradijs op Buizerd 8. Waar vorig jaar mede door corona in het teken stond van de eigen tuin te leren kennen, willen wij nu de vereniging beter leren kennen. Wat betreft de financiën wil ik me graag inzetten voor een gedegen lange termijn visie waarin de vereniging de middelen houdt om een oase van rust te blijven nabij het drukke Amsterdam. In het dagelijkse leven ben ik financieel adviseur bij de GGD.

 

Herman Esveld, 2e penningmeester

Sinds 1973 een huisje bij Linnaeus op Kraanvogel, rond 2010 als penningmeester bij Joost Gasseling en nu 2e penningmeester.

Ria Geradts

Kandidaat secretaris:
Sinds eind oktober 2011 heb ik huisje F14 op het mooie Linnaeus. Naast mijn bezigheden als huismeester van ons pand en vrijwillig medewerkster van Hulpdienst de Slotergeus, wil ik proberen het secretariaat van de Linnaeus draaiend  te houden. Aardige klus zo te zien. Petje af voor Ankie die dit jaren gedaan heeft.

 

Theo Calis

Kandidaat voorzitter:

Beste tuinders,

Mijn naam  is Theo Calis en ik ben tuinder op Duinpieper 5. Voormalig docent Nederlands. Mijn streven is om een open communicatie te hebben met alle tuinders.Het zijn aparte tijden, maar met de kwaliteiten van alle bestuursleden en met uw inzet, ga ik ervan uit dat het nog heel lang heel goed toeven zal zijn bij VTV Linnaeus.

 

Tineke de Rijk

Kandidaat vicevoorzitter:

Als voorzitter van de ledenraad ben ik steeds meer betrokken geraakt bij de onderhandelingen over onze toekomst als volkstuin.  Dat is mede de reden om de stap naar het bestuur te nemen.  Wat ik belangrijk vind is dat wij eigenlijk een bijzonder dorp met 317 huisjes zijn waar we ons met elkaar vrijwillig inzetten om het geheel in goede staat te houden en verder te ontwikkelen. We zijn allemaal ook lid van de tuinvereniging Linnaeus en ik hoop dat als bestuurslid mede vorm te kunnen geven. Een vereniging waar we elkaar weten te vinden en  sociale activiteiten organiseren. Nieuwe ontwikkelingen als de natuurspeeltuin, de vakantieactiviteiten voor kinderen, straks in het Trefpunt weer lezingen, samen eten, de verschillende clubs. Maar als bestuur doen we het niet alleen: de verschillende commissies, de ledenraad, de vrijwilligers bij de Klomp.  Een wereld op zich waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.

 

Andre van der Kruk

Algemeen bestuurslid:
Vind het leuk samen met anderen ideeën te genereren en uit te werken.
Functie Gebouwen en huisjes is vanwege mijn ervaring en eigen ontwerpbureau.
Bestuurservaring:   diverse commissies, studentenvereniging en voorzitter JMKBAMSTERDAM geweest.
Groen ben ik steeds meer geworden sinds ik op ons mooie Linnaeus zit.