Info. Inschrijving gesloten !

Tuinhuis verkopen, bericht voor eigenaren

      Wilt u uw huisje verkopen: 
  • U stuurt een bericht naar verkoop.linnaeus@gmail.com (dit is een nieuw e-mail adres) waarin u aangeeft dat u uw huisje wilt verkopen. Vermeld duidelijk het tuinnummer, uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.  U ontvangt informatie over de te volgen procedure.

Inschrijving kandidaat-leden nu gesloten

Een groot aantal belangstellenden hebben zich ingeschreven en de inschrijving is nu gesloten. De reden: nieuwe inschrijvers maken geen enkele kans meer om een huisje met tuin te bemachtigen. Het recht van koop van een huisje wordt steeds toegewezen aan de kandidaat met het laagste inschrijfnummer. Dit nummer is bepaald door datum en tijd van inschrijving. Het  aantal huisjes dat per jaar vrijkomt en wordt aangeboden voor de verkoop is zeer beperkt. In dit lopende jaar waren het er minder dan tien.  Vandaar dat nieuwe inschrijvingen geen enkele zin meer hebben.

Bent u wel ingeschreven dan is deze informatie voor u van belang:

U dient eerst een voorlichtings bijeenkomst bij te wonen. Tijdens de voorlichting wordt u geïnformeerd over allerlei zaken zoals de structuur van de vereniging, de tuindienst en wat er allemaal komt kijken bij het onderhoud van huisje en tuin. U vult hierbij een kleine enquête in. U krijgt ook informatie over de rechten en plichten die uit het lidmaatschap van de tuinvereniging Linnaeus voortvloeien. 

De eerste voorlichtingssessie zal voorjaar 2024 plaatsvinden. Bericht hiervan wordt tijdig op onze website gepubliceerd.

De voorlichting is er niet voor niets: wij willen het hebben van een huisje voor alle inkomensgroepen mogelijk maken. Daarom houden we de contributie relatief laag door met de gemeente afspraken te maken over de pacht van het complex. Maar dat kan alleen door met elkaar het openbare gedeelte door het verrichten van tuindiensten te onderhouden. U bent tot de AOW-gerechtigde leeftijd dit verplicht te doen. Bent u ouder dan de AOW leeftijd bij aanvang lidmaatschap dan geldt een tuindienst verplichting van vijf jaar. Op de tuin worden eveneens tal van sociale activiteiten door de vereniging en haar vrijwilligers georganiseerd. Daar zijn mensen voor nodig. Als tuinvereniging kunnen wij namelijk alleen blijven voortbestaan door de inzet en betrokkenheid van alle tuinders.

U wordt geacht uw huisje en tuin in goede staat te houden. Daar wordt op gecontroleerd. De meerderheid van de huisjes hier is echter 50 jaar oud. De staat van onderhoud kan dus sterk verschillen. Een sloophuisje dient binnen een jaar vervangen te zijn. Aan andere huisjes is bijvoorbeeld een renovatiecontract gekoppeld: renovatie dient ook binnen een jaar plaats te vinden. Dit houdt in dat u er rekening mee dient te houden over voldoende financiële middelen en fysieke kracht te beschikken, niet alleen voor de aankoop maar ook voor het opknappen van het tuinhuis en het onderhouden van de tuin.

Volkstuinvereniging Linnaeus bevordert het natuurlijk tuinieren. We zijn ook een bloeiende vereniging met veel activiteiten. Er is dus veel mogelijk voor een gemotiveerde tuinder. Voor wie alleen een plekje zoekt om buiten te kunnen zijn is het hebben van een volkstuin dus niet echt geschikt. Want: “je koopt geen plekje maar werk” geldt hier wel. Het kan dus mogelijk zijn dat u niet wordt ingeschreven of dat u zelf beslist dat het hebben van een tuinhuis en lid zijn van een vereniging voor u teveel gevolgen heeft qua inzet, financiën en betrokkenheid. Het bestuur beslist bij twijfel van de kant van de vereniging uiteindelijk wie toegelaten wordt.

Bent u ingeschreven dan ontvangt u een rangnummer en informatie over het betalen van de jaarlijkse contributie. Is aan de eerste termijn voldaan dan bent u gerechtigd om een huisje te verwerven. 

De verkoopprocedure:

Wanneer huisjes te koop zijn vindt de verkoop steeds plaats op de eerste zaterdag van de maand om 12.30 uur bij het Trefpunt (eerste verdieping). U kunt die zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur de huisjes en de tuinen bekijken. De verkoper is dan aanwezig en geeft u alle informatie over het huisje en de tuin en over eventuele overname. De verkoop wordt twee weken van te voren aangekondigd op onze website. Gedurende die twee weken kunt u zich oriënteren maar het betreden van de tuinen is uitsluitend toegestaan wanneer dit op een bord in de tuin is aangegeven. Wilt u het huisje kopen dan kunt u dit kenbaar maken op de flip-over bij de ingang van het Trefpunt door uw kandidaat lidnummer aan te geven bij het door u gekozen huisje. Om 12.00 uur sluit de inschrijving; de kandidaat met het laagste nummer heeft het eerste recht van koop en wordt uitgenodigd om de voorlopige koopovereenkomst te tekenen. Er geldt een voorrangsregeling voor mensen die al een tuin bij Linnaeus hebben. De duur van het lidmaatschap is in dat geval bepalend voor het recht van koop.

De mogelijkheid om digitaal in te schrijven voor een huisje wordt nog bekeken.

Nog een aandachtspunt: bij de voorlopige koopovereenkomst dient u zich te legitimeren en een bewijs te tonen dat u woonachtig bent in Amsterdam en omgeving. Een eventuele partner moet meetekenen. Ook deze dient zich te legitimeren.

Alle huisjes die getaxeerd worden en de huisjes die te koop staan vindt u hier.
Tuinen en huisjes

De tuinen hebben een gemiddelde oppervlakte van 280 m² en de huisjes die er op gebouwd mogen worden, zijn maximaal 28 m².
Alle maten en andere voorschriften betreffende het bouwen zijn in de bouwvoorschriften omschreven. De huisjes hebben geen elektriciteit- en gasaansluiting. Daar zijn naar ieders behoefte alternatieven voor, zoals zonne-energie, butagas en huisbrandolie voor de verwarming.

Het uitgangspunt van de vereniging is om de jaarlijkse vaste lasten zo laag mogelijk te houden, zodat ook mensen met een kleine beurs zich een tuin kunnen veroorloven.