Info

Tuinhuis verkopen, bericht voor eigenaren

      Wilt u uw huisje verkopen: 
  • U stuurt een bericht naar verkoop.linnaeus@gmail.com (dit is een nieuw e-mail adres) waarin u aangeeft dat u uw huisje wilt verkopen. Vermeld duidelijk het tuinnummer, uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.  U ontvangt informatie over de te volgen procedure.

Tuinhuis kopen, stop op inschrijving

Door de grote toestroom in het afgelopen jaar van kandidaat-leden zijn wij genoodzaakt  de inschrijving tot nader order te stoppen.

Verkoopprocedure:

Wanneer huisjes te koop zijn vindt de verkoop steeds plaats op de eerste zaterdag van de maand om 12.30 uur bij het Trefpunt ( eerste verdieping).  U kunt die zaterdag van 9.00 uur  tot 12.00 uur de huisjes en de tuinen bekijken. De verkoper is dan aanwezig en geeft u alle informatie over het huisje en de tuin en over eventuele overname. Wilt u het huisje kopen dan kunt u dit aangeven op de flap-over bij de ingang van het Trefpunt door uw kandidaat lidnummer  aan te geven bij het door u gekozen huisje. Om 12.00 uur sluit de inschrijving;  de kandidaat met het laagste nummer heeft het eerste recht van koop en wordt uitgenodigd om de voorlopige koopovereenkomst te tekenen.

Nog een aandachtspunt:  bij de voorlopige koopovereenkomst  dient u zich te legitimeren en een bewijs te tonen dat u woonachtig bent in Amsterdam en omgeving. Een eventuele partner kan meetekenen. Ook deze dient zich te legitimeren.

Alle huisjes die getaxeerd worden en de huisjes die te koop staan vindt u  hier.

Tuinen en huisjes

De tuinen hebben een gemiddelde oppervlakte van 280 m² en de huisjes die er op gebouwd mogen worden, zijn maximaal 28 m².
Alle maten en andere voorschriften betreffende het bouwen zijn in de bouwvoorschriften omschreven. De huisjes hebben geen elektriciteit- en gasaansluiting. Daar zijn naar ieders behoefte alternatieven voor, zoals zonne-energie, butagas en huisbrandolie voor de verwarming. Het uitgangspunt van de vereniging is om de jaarlijkse vaste lasten zo laag mogelijk te houden, zodat ook mensen met een kleine beurs zich een tuin kunnen veroorloven.