Info

Tuinhuis kopen, stop op inschrijving

vtv linnaeus

Om een tuinhuis te kunnen kopen schrijft  u zich eerst in als kandidaat-lid van de vereniging en bent u woonachtig in Amsterdam of omgeving.

 Door de grote toestroom dit jaar van kandidaatleden zijn wij genoodzaakt tijdelijk de inschrijving tot nader order te stoppen

Onderstaande dient op dit moment alleen als informatie.

Aan inschrijving als kandidaatslid zijn de volgende voorwaarden verbonden:

U vult het formulier volledig in.

U betaalt u € 57,50. (€ 30,-  inschrijfgeld en € 27,50  contributie kandidaatslidmaatschap,voor  het  daarop volgende jaar) onder vermelding inschrijving kandidaatslidmaatschap.

Als dit alles in goede orde is ontvangen, krijgt u van het bestuur een mail met bevestiging van toelating tot het kandidaat-lidmaatschap en uw kandidaatsnummer. Uw kandidaatsnummer kunt u gebruiken om in te inschrijven op de te koop staande huisjes zodra de verkoop weer van start gaat.

Tijdens de verkoop vragen wij naar uw legitimatie en bewijs van inschrijving in Amsterdam of omgeving (bijvoorbeeld een bankafschrift o.i.d.).  Kunt u dit niet overleggen, dan gaat de koop niet door.

U kunt hier vast ons informatie boekje kandidaatsleden downloaden: 2020 boekje_info_kandleden

Elk jaar komen er gemiddeld twintig tuinen met of zonder huisje vrij. Het tuinhuisje, de schuur en tuin worden in opdracht van het bestuur door de taxatiecommissie getaxeerd (voorschrift van de gemeente Amsterdam).

Let op: Nieuwe verkoopprocedure.

(Kandidaat-)leden krijgen een e-mail dat ze zich vanaf dat moment mogen oriënteren op de te koop staande huisjes. Alle eerdere mailwisselingen rond verkoop zijn dan ook vervallen. Als service worden de taxatierapporten digitaal beschikbaar gesteld op de website.

Het betreden van de tuin mag alleen als in de tuin een bord staat dat de tuin betreden mag worden, ook  als de verkoper niet aanwezig is.

Maximaal 2 personen tegelijkertijd of 1 gezin met kinderen.

Houdt u bij een bezoek aan ons volkstuincomplex aan de RIVM richtlijnen. Let op: heeft u verkoudheidsverschijnselen, blijf thuis!

Alle huisjes die getaxeerd worden en de huisjes die  te koop staan staan op de site.

Let op: Na 1 oktober zijn alle hekken gesloten.

Tuinen en huisjes

De tuinen hebben een gemiddelde oppervlakte van 280 m² en de huisjes die er op gebouwd mogen worden, zijn maximaal 28 m².
Alle maten en andere voorschriften betreffende het bouwen zijn in de bouwvoorschriften omschreven. De huisjes hebben geen elektriciteit- en gasaansluiting. Daar zijn naar ieders behoefte alternatieven voor, zoals zonne-energie, butagas en huisbrandolie voor de verwarming. Het uitgangspunt van de vereniging is om de jaarlijkse vaste lasten zo laag mogelijk te houden, zodat ook mensen met een kleine beurs zich een tuin kunnen veroorloven.