Vleermuizen op Linnaeus

Je loopt nu langs de natuurspeeltuin een bomenrij in richting het Eksterveld. Hier hangen 5 vleermuiskasten.

In de schemering lopend over Linnaeus zie je ze over het water scheren en tussen boomtoppen buitelen: Vleermuizen!

In 2023 is op Linnaeus in samenwerking met de stadsecoloog onderzoek gedaan naar welke vleermuizen er voorkomen op het park.

Dat zijn tot nu 5 waargenomen soorten:

  1. de dwergvleermuis
  2. de ruige dwergvleermuis
  3. de kleine dwergvleermuis
  4. de watervleermuis
  5. de rosse vleermuis

Vooral de door experts gevalideerde vaststelling van de aanwezigheid van de kleine dwergvleermuis is heel bijzonder! Pas in 2022 is de eerste waarneming van deze soort in Nederland gedaan. De experts hadden hem zeker nog niet in onze omgeving verwacht.