Vogelkijkplek (de bank van Frans)

Je bent nu bij QR code nr. 10 aangekomen. Sinds eind 2023 is hier een vogelkijkplek geplaatst op het Eksterveld, ter nagedachtenis aan onze verongelukte vogelaar en initiatiefnemer van de Atlasgroep: Frans Alst.

U kunt plaatsnemen op de vogel-kijk-bank, de Frans Alstbank en genieten van het uitzicht op o.a. de natuurvriendelijke oever en de ooievaarspaal. 

Op de bank kun je  informatie vinden over de broedvogels en wintergasten die in in deze hoek van het complex in de zomer en winter te zien zijn. Ook kun je de QR-code met informatie over Frans vinden.

Op deze serene plek kun je vooral in de winter een groot aantal bijzondere wintergasten spotten. Onder andere barmsijsen, sijsen, (witkop) staartmezen, appelvinken, goudvinken, koperwieken, kramsvogels en lijsters.

In de zomers is het een plek om eenden, reigers, hout-holen- en tortel duiven, mezen, vinken en mussen te zien rond het water. De buizerd, boomvalk, sperwer, havik, raaf en de overvliegende zee- en visarend laten zich vanaf de bank van Frans goed zien.