Vogelkijkplek (de bank van Frans)

Sinds eind 2023 is er een vogelkijkplek geplaatst op het Eksterveld, ter nagedachtenis aan onze verongelukte vogelaar Frans Alst.

Op deze serene plek kunt u vooral in de winter een groot aantal bijzondere gasten spotten. Onder andere barmsijsen, sissen, (witkop) staartmezen, koperwieken, kramsvogels en lijsters.

In de zomers is het een plek om eenden, reigers, hout-holen- en tortel duiven, mezen, vinken en mussen te zien rond het water. De buizerd, boomvalk, sperwer, havik en de overvliegende zee en visarend laten zich vanaf de bank van Frans goed zien.