Nationale Zaaidag en Bijentelling

Nationale Zaaidag

Op 22 april 2018 is het Nationale Zaaidag ten behoeve van de bijen. Op verschillende uitdeelpunten in het land kan er biologisch bloemzaad voor worden afgehaald. Op de website van Nudge vind je een speciale ‘Voedselbank voor Bijen’-pagina. Kijk ook eens op de website www.thepollinators.org

EERSTE NATIONALE BIJENTELLING OP 21 EN 22 APRIL

In het weekend van 21 en 22 april organiseert ‘Nederland Zoemt’ de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin gedurende een half uur bijen te tellen. Dit
onderzoek is nodig omdat het niet goed gaat met wilde bijen. Ruim de helft van de bijna 360 bijensoorten is bedreigd. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Om de bij beter te kunnen helpen, is meer informatie nodig over waar bijen voorkomen en met hoeveel ze zijn.
Meedoen aan de Bijentelling is eenvoudig, ook voor degenen die er weinig of geen hebben. Eind april kunnen er zo’n twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en
zweefvliegen in de tuin vliegen. Om deze soorten te herkennen zijn er verschillende hulpmiddelen, zoals een telformulier met zoekkaart, instructievidedeze materialen zijn te vinden op weekend van 21 en 22 april ook direct de resultaten volgen (bron: Nederlandzoemt.nl)