Tuinhekjes

 

Beste medetuinders,

Steeds meer zien wij hoge poorten met deuren bij de tuiningang.
En dit is volgens art. 47 van het bouwreglement niet toegestaan.

Art. 47 meld; tuinafscheiding aan het  pad mag niet hoger zijn dan 80 cm. Daarmee is ook het toegangshek bedoeld, deze moet bovendien naar binnen in de tuin opendraaien.

U dient zich hiermee aan de regels te houden en eventuele wijzigen aan te brengen zodat het toegangshek weer voldoet aan art. 47.

Bij geen gevolg naar art. 47 zullen wij het bestuur op de hoogte stellen van deze bouwsels.

De Bouw Commissie