GRATIS MEZEN NESTKASTEN


Er zijn nog een aantal gratis mezen nestkasten beschikbaar. Tegenprestatie: deze nestkasten gedurende 5 jaar te monitoren op gebruik door de koolmezen. Hiervoor krijgt u een kaart die u per broedsel in kunt vullen. Tijdens de eerste tuindienst op 5 maart worden ze in het Trefpunt klaargezet en uitgereikt met de handleiding hoe de kaart in te vullen.
U kunt u voor de gratis koolmezenkast aanmelden bij:
Ankie Koning