Stormschade

 

De storm van de 19de , Eunice en de stormen van de komende dagen zorgen voor schade.
Indien u schade aan de opstallen van uw tuin constateert, is het van belang dat u een schadeformulier inlevert.
U kunt dat formulier aanvragen bij onze tweede penningmeester Herman Esveld.
Stuur daarom dan een mail naar penningmeester Herman Esveld: 

Hij wijst erop dat er een eigen risico is van €150,–  per gemeld incident.

De bomencommissie en de bouwcommissie streven ernaar om zo snel mogelijk alle gevaarlijke situaties op te lossen.
Daarbij kan wat aanvullende schade ontstaan, dus neemt u uw schade op als de situatie niet meer gevaarlijk is.
Uiteraard hopen wij dat de schade meevalt.