Teken voor referendum

Teken de petitie voor een referendum over de Hoofdgroenstructuur!

Waar gaat het over?

Januari dit  jaar zijn de nieuwe plannen voor de Hoofdgroenstructuur gepresenteerd. Het college geeft aan dat de plannen een verbetering zijn, ‘omdat de hoeveelheid beschermd groen wordt uitgebreid’. Daar denken veel mensen in de stad anders over. Na een overweldigend aantal ingediende zienswijzen en een op het laatste moment georganiseerde inspraakavond bleven een flink aantal zorgen bestaan.
Vooral de op het laatste moment en na participatiemogelijkheden binnen de Hoofdgroenstructuur opgenomen flexibiliseringen stuiten op verzet. In de hoop deze zorgen alsnog onder de aandacht te brengen is besloten een referendum te organiseren.
Daarvoor zijn nu in de tweede fase nog eens 10.000 handtekeningen nodig. Wij roepen u op om u zelf te informeren via deze website en dan de aanvraag voor een referendum te ondersteunen door hier te tekenen.
Alleen Amsterdammers die in Amsterdam stemgerechtigd zijn kunnen ondersteunen.