referendum Hoofdgroenstructuur

Het referendum komt er!
Waar gaat het over?

Eind vorig jaar zijn de nieuwe plannen voor de Hoofdgroenstructuur gepresenteerd. Het college geeft aan dat de plannen een verbetering zijn, ‘omdat de hoeveelheid beschermd groen wordt uitgebreid’. Daar denken veel mensen in de stad anders over. Na een overweldigend aantal ingediende zienswijzen en een op het laatste moment georganiseerde inspraakavond bleven een flink aantal zorgen bestaan. Vooral de op het laatste moment en na participatiemogelijkheden binnen de Hoofdgroenstructuur opgenomen flexibiliseringen stuiten op verzet. In de hoop deze zorgen alsnog onder de aandacht te brengen is besloten een referendum te organiseren. Daar zijn nu voldoende handtekeningen voor.

Door op deze link te klikken en de factchecker te gebruiken kunt u lezen wat de gemeente wil met groen en wat zij telt onder “groen” en bent u op de hoogte.