Varia uit de bestuurskamer

Varia uit de bestuurskamer

Vergunning “overwinteren” aanvragen.
September 2023: de zomer neemt een laatste eindspurt met prima temperaturen. Persoonlijk heb ik weer een heerlijke tijd op de tuin gehad, ik woon hier de hele zomer. Er zijn tuinders die echt van 1 april tot 1 oktober van de verblijfsfunctie gebruik maken. Dat brengt mij tot de mededeling dat buiten het seizoen hier verblijven alleen kan met toestemming van het bestuur. Het is namelijk niet de bedoeling dat mensen hier buiten het seizoen wonen, dat staat de gemeente niet toe. Ieder lid dient dan ook een vast adres in Amsterdam e.o. te hebben. Voor brandweer en hulpdiensten is het van belang te weten wie er in wintertijd op de tuin is. Deze tuinders zijn dan onze ogen en oren op het complex en lid van de alarmgroep Linnaeus. Het hoofdhek gaat per 1 oktober weer op slot.

Veel aanmeldingen voor een tuin op Linnaeus
Vanaf 1 september kan men zich via de website weer aanmelden als potentieel kandidaats lid. Het liep storm: binnen 12 dagen staat de teller op 41. We startten bij 130, bij 200 gaat de lijst weer op slot. Veel mensen willen graag een volkstuin. En dat leidt bij  mij tot de  volgende gedachte: lopende over ons complex zijn er nogal wat tuinen waarvan je je afvraagt of de tuinder er nog wel komt, die er niet best bij liggen. Nu kunnen daar allerlei redenen voor zijn, maar ik zou willen vragen goed na te denken of je je tuin dan nog wilt aanhouden. Of liever een ander de kans geeft.

Afval
Ondanks vele berichten blijken veel mensen het niet te snappen: de persmachine kan alleen huisvuil verwerken. Onlangs bleken er weer zakken met hout en flessen tussen te zitten. De machine liep vast. Onze vrijwilligers moeten dan met hun handen het vuil er tussen uit halen. Geen frisse klus. En als er wel glas etc. in blijft, wordt ons bij het opruimen extra geld gerekend. Opletten dus svp!

Contributie
Dit jaar krijgt u pas begin januari de brief met het verzoek/factuur om die maand  de contributie voor 2024 te betalen. Administratief komt dit beter uit omdat zo voorkomen wordt dat er een groot bedrag op de balans staat.

Gelukkig!
Er zijn gelukkig nieuwe mensen die zich voor een aantal taken willen inzetten. Anita Wijnhard zal een deel van  de taken van tweede penningmeester Herman Esveld over gaan nemen en wordt nu ingewerkt. Erg fijn!  Ook de kascommissie, waar we op de ALV mensen voor vroegen, kan weer gecompleteerd worden tijdens de eerst volgende ALV.  Arianne Kamminga, Tineke Geurs en Andre v.d. Kruk die met elkaar een cursus hebben gevolgd zijn daarvoor geslaagd. Zij hebben dan ook het voornemen zich voor de kascommissie beschikbaar te stellen. Wat vooral van belang is, is een strengere begrotingsdiscipline voor alle commissies. Daar zal in het najaar met alle commissies over gesproken worden. Ook voor de redactie hebben zich twee mensen gemeld, er wordt nog met hen overlegd dus nog geen namen.

Bomen
Inmiddels zijn er 19 kapvergunningen aangevraagd, dat kan oplopen tot 23. De bomencommissie heeft bij 25 tuinen gekeken of er herplant heeft plaatsgevonden voor bomen die in 2022 zijn gekapt. Dat blijkt bij 14 het geval. Bij 8 tuinen moet de herplant aangevuld worden. Dat wordt eind oktober tijdens een tweede controle bekeken. Twee tuinders ontvangen een boete, omdat zij niets hebben herplant.

Tuincontrole
Degenen die onder de term “zorgtuinen” vallen hebben daar inmiddels een brief over gekregen. Ga aub aan de slag! Zo niet dan kan dat ertoe leiden dat u een probleemtuin wordt en onder het  bestuur gaat vallen. Dit kan uiteindelijk tot royement leiden omdat u niet aan de reglementen voldoet. Dit komt gelukkig weinig voor.

Gasslangen
Kijk nog eens goed naar uw gasslang en vul op de website de datum in tot wanneer de gasslang goed meegaat. Dat is 5 jaar na de productiedatum of de “te vervangen voor” datum.

Save the date
En wederom: zet 5 november in de agenda, dan gaan we met elkaar in discussie over toekomst en strategie. Half oktober is er eindelijk, een afspraak met de gemeente en weten we hopelijk meer. Los daarvan dienen we onze eigen strategie verder op te pakken en te ontwikkelen. Mij baart zorgen dat we steeds minder vrijwilligers lijken te hebben. Daardoor komt het onderhoud steeds meer in het gedrang. Soms mijmer ik dat als mensen een tuindienst extra zouden doen of meer na de pensioenleeftijd iets op zouden pakken we meer kunnen bereiken. Overigens zijn veel vrijwilligers tweede helft zestig, in de zeventig of zelfs nog ouder. Maar dat valt op een gegeven moment allemaal weg. En dan?

Herdenkingsbank Frans Alst
Op 23 september om 14.00 uur herdenken we Frans Alst. Dit op initiatief van tuinders en de Atlasgroep, waar Frans initiatiefnemer en heel actief lid van was. Door middel van crowdfunding hebben zij geld voor een vogel-kijk-bank bijeen gebracht. Van verschillende kanten echter heb ik de vraag gekregen waarom zoiets dan niet voor andere tuinders is georganiseerd. Dan worden ook namen van oud bestuurders genoemd. Als bestuur  begrijpen we dat. Enkelen zijn wel erelid of lid van verdienste van Linnaeus. Initiatieven vanuit tuinders om mensen te herinneren zijn welkom, wij zullen dat ondersteunen.

En hopelijk gaan we nog wat mooie dagen tegemoet!
Uw voorzitter
Tineke de Rijk