De kapvergunningen

Hierbij treft u de lijst met kapvergunningen aan zoals, na advies van de Bomencommissie, door het Bestuur is verleend in het afgelopen seizoen.
Mochten er tuinders zijn die bezwaar hebben tegen kap van een (bepaalde) boom, dan kunnen zij dat bezwaar tot uiterlijk 15 november 2023 indienen bij de Linnaeus Bomencommissie (bomenlinnaeus@gmail.com).

De tuinders die een kapvergunning hebben aangevraagd voor hun boom, ontvangen in de loop van de maand oktober de brief met kapvergunning.

Let op: Het gaat om bomen die op de volkstuinen staan, niet om bomen in het Openbaar Groen.

De Bomencommmissie