Fijne feestdagen en een goed begin!

De donkere dagen voor Kerst doen hun naam eer aan. De zon laat zich maar zelden zien. In ons Trefpunt staat een prachtige kerstboom en de zaal is ook met banieren versierd. Tweede Kerstdag wordt door vrijwilligers een diner georganiseerd.  De “proef” met soep op zondag trekt ook steeds meer mensen. Veel gezelligheid in de winter dus.

Maar voor een aantal van onze leden zullen deze dagen door ziekte en verlies van hun dierbaren zwaar vallen. Wij wensen hen veel sterkte toe.

Er kwamen al een aantal vragen wanneer de Nieuwjaar receptie plaatsvindt. Die gaat dit jaar niet door! Dit mede omdat het in januari slecht weer kan zijn, niet iedere tuinder een auto heeft en we aan het begin van het seizoen een openingsfeest gaan organiseren.

Save the date: we lieten u eerder weten dat er op 21 april de ALV zou zijn. Die is echter verplaatst naar 26 mei 2024. Naast de statutair verplichte agenda willen we dan namelijk inhoudelijk aan de slag met de toekomst van onze volkstuin. Op 5 november is daar, op een goed bezochte bijeenkomst, de basis voor gelegd. Inmiddels hebben zich tuinders opgegeven om dit in een werkgroep verder op te pakken en een advies op te stellen. Dat heeft tijd nodig. Hetzelfde geldt voor het MJOP, dat eveneens in ontwikkeling is.

Wat de gemeentelijke plannen m.b.t. de volkstuinen betreft: sinds 22 januari 2023 (!) is er formeel niets vernomen. Zowel de Bond van Volkstuinders als het netwerk  zelfstandige volkstuinen, waar wij deel van uitmaken, hebben in deze onlangs een brief gestuurd. (Deze kunt u hier lezen.) Op onze brief is nog geen antwoord opgekomen.

Verder gaat veel werk ‘gewoon’ door. Het Trespa aan de buitenkant van het G&W huis,  de Klomp en het Trefpunt is inmiddels vervangen. Met vrijwel iedere commissie is een evaluatiegesprek over het afgelopen seizoen geweest en er worden druk plannen gesmeed voor het nieuwe jaar.

En ja, het is meer van hetzelfde maar als iedere tuinder zich aan statuten en reglementen zou houden, scheelt dat zowel het bestuur als commissies veel werk en zorgen. En de vereniging/tuinders veel geld. Om een voorbeeld te geven: er blijkt zoveel tuinafval tussen de takken, die naar het Leeuwerikveld gebracht zijn, te zitten dat zelf hakselen niet lukt. Voor menigeen was het dus te veel moeite om dit te scheiden en het gewone tuinafval naar achteren op het hakselveld te brengen. Er moet nu een firma ingehuurd worden om te hakselen en dat kost zo’n 5.000 euro! en weer veel rijbewegingen op de doorweekte  paden. Een ander voorbeeld is het alvast aan de gang gaan voordat de bouwtekening goedgekeurd is.

Genoeg gezegd voor nu. Het bestuur wenst bij deze iedere tuinder op Linnaeus fijne kerstdagen en een goed begin van een inspirerend 2024.

Tineke de Rijk, voorzitter
bekijk de feestelijke groet: klik hier