meedenkmiddag

Wat gebeurt er met de uitslagen van de meedenkmiddag in november?

 

Op zondagmiddag 5 november hebben 130 tuinders met hun stemkastje gestemd over een groot aantal stellingen die allemaal betrekking hebben  op de toekomst en het reilen en zeilen van ons tuincomplex. De 21 stellingen waren aangeleverd door het bestuur, maar na de pauze konden de aanwezigen zelf ook 21 items indienen.

 

De uitslagen hiervan geven een goed beeld van wat er onder de tuinders leeft op dit gebied, zelfs mooi uitgesplitst naar leeftijd, hoe lang men al een tuin heeft, m/v, etc.

Het is de bedoeling deze enorme bulk aan data  te verwerken in een adviesrapport voor het bestuur. Zij kunnen het dan gebruiken om voorstellen te formuleren voor de eerstvolgende ALV dit voorjaar.

 

Acht tuinders hebben deze schone taak op zich genomen: Jan Visser, Roelie Gortworst, Edith Willems, Tineke Geurs, Peter Sluyters, Mohamed Chaïbi,  Lies Opdam en
Wouter de Graaf (voorzitter).  

 

Wij hebben geprobeerd de veelheid aan data te rubriceren onder 4 of 5 hoofdthema´s:

1. Toekomst, 2. Financiën, 3. Bestuur, 4. Tuinders. En eventueel 5. Overig.

De volgende stap is te kijken welke stellingen onder welk thema vallen.
We zullen nog twee keer bij elkaar komen en houden u op de hoogte.

Lies Opdam