Tuincontrole

 

Zoals gebruikelijk starten wij in mei weer met de jaarlijkse tuincontrole. Vanaf 1 mei beginnen we met de zorg- en probleemtuinen van vorig jaar.

Vóór half mei lopen de vakvertegenwoordigers ieder op hun eigen vak (en op de vakken die helaas geen vakvertegen-woordiger hebben) rond om de paden te controleren op vergroening en overhangende takken en geven zij nieuwe zorgtuinen door aan de tuincontrolegroep.

Dit jaar kijken wij ook specifiek naar natuurrijk tuinieren.

Na half mei bekijkt de controlegroep, die bestaat uit een groepje vakvertegenwoordigers, de nieuw aangemelde zorgtuinen. De bezitters van deze tuinen ontvangen hierover een bericht zodat zij desgewenst aanwezig kunnen zijn.

Wij hopen op een prettige gang van zaken.

De vakvertegenwoordigers