Van het bestuur

Beste tuinders,

Maart roert in vele vormen zijn staart, op een enkele lentedag is het vooral nat en best wel koud. Dat is ook te merken aan onze hoofdpaden waar het erg modderig kan zijn. Op de ALV van vorig jaar werd toegezegd dat de paden gefreesd en van nieuw grit zouden worden voorzien. Dat hoopten we echt. Maar hier wreekt zich dat het nog steeds niet duidelijk is wat het gemeentelijke beleid ten aanzien van de volkstuinen is. De onderhandelingen liggen nu al sinds ruim een jaar stil. Wij hebben dit najaar nog een brief gestuurd en door de Bond voor Volkstuinders zijn er vragen in de raad gesteld. Tot nu toe echter gebeurt er niets. Op 5 maart hebben we samen met het bestuur van Frankendael een gesprek met vertegenwoordigers van stadsgebied Weesp, waar wij nu onder vallen, gehad. Ook zij blijken wat het onderhoud betreft niet te weten wie en wat. Voorheen hebben we van de gemeente grit gekregen, nu zouden we dat zelf moeten betalen. Dat is minstens € 55.000.-! Geld dat we niet zomaar hebben. Bovendien wil de gemeente dat wij ons park meer openstellen voor niet tuinders. Er dan van uitgaan dat wij dan de kosten voor het onderhoud uit bijdragen van de tuinders betalen, nee dus met als gevolg een patstelling. Een tweede thema in het kader van onderhoud is het baggeren en snijden van riet onder andere achter de vakken bij Albatros en Condor. Wij waren van plan dit te doen maar dit kon niet omdat de gemeente aan haar kant teveel bomen en struiken heeft laten groeien zodat de geplande boot er niet doorheen kon. De afspraak is n.l. dat wat de buitenring van ons park betreft gemeente het onderhoud doet.

Hakselveld open
Positief bericht is dat vanaf  30 maart het hakselveld weer open is op zaterdagmorgen gedurende de tuindiensturen. Er zal dan iemand staan om te checken of het een en ander op de goede plek terecht komt. In het verleden zijn er wel proeven gedaan om het hakselveld de hele week open te hebben maar dat bleek telkens helaas tot een grote puinhoop te leiden.
Nu hebben een aantal tuinders het openbaar groen gebruikt om hun snoeisel te dumpen.ipv het op hun tuin te bewaren. We verzoeken deze tuinders vriendelijk maar dringend, dit afval uit het openbaar groen te halen en alsnog naar het hakselveld te brengen.

Tuindienst
Over het algemeen is de opkomst voor de tuindienst goed. Toch zijn er altijd weer mensen die zich niet afmelden. De planning van het werk is echter gebaseerd op het aantal mensen dat zal komen. Nu kunnen er altijd omstandigheden zijn waarom dat niet lukt. Maar als u niets laat weten is dat onbekend. Er kan dan een boete gegeven worden, start vanaf € 25 en vervolgens € 50 en € 75. Na drie boetes kan een royement volgen. Het niet of te weinig  doen van tuindiensten wordt bij de verkoop verrekend. En wel met € 75 per tuindienst. Opletten dus!

ALV op 26 mei
Iedere tuinder kan hier agendapunten voor inleveren en wijzigingsvoorstellen voor statuten en reglementen doen. De uiterste inleverdatum hiervoor is 5 april 2024 bij het bestuur info@volkstuin-linnaeus.nl  Op de agenda staan naast de gebruikelijke zaken ook een inhoudelijke discussie  over onze toekomst n.a.v. de uitkomsten van de stellingenbijeenkomst vorig jaar. We beginnen daarom een half uur eerder (dus om 11.30 uur), dan gebruikelijk. U kunt zich inschrijven vanaf 10.30 uur. Ook is het mogelijk een  medetuinder te machtigen.
Tot slot wens ik u toch mooie voorjaarsdagen toe en nodig ik u nogmaals uit voor het Braziliaanse concert op 5 april

Tineke de Rijk
Voorzitter VtV Linnaeus