De natuurvriendelijke oever

Komende weken gaan we de natuurvriendelijke oever beplanten met inheemse water-moeras- en slootkant planten
Voordat we daarvoor (subsidie) geld gaan uitgeven, willen we een beroep op u doen.

De ecologische adviescommissie heeft een lijst samengesteld van planten die het bij onze oever goed kunnen doen, want geschikt voor ons bijna stilstaand water en veen/klei ondergrond.
Heeft u één of meerdere van onderstaande soorten en wilt u daar stekken van leveren aan dit project, dan wordt u van harte uitgenodigd deze vanaf komende vrijdagavond, een aantal vrijdagavonden achter elkaar, af te geven in het G&W huis vanaf 19.00 uur. Om 20.00 uur is er inloopspreekuur en deze avond gaan we het met name hebben over dit project dat gericht is op ondersteuning en versterking van de biodiversiteit door het opwaarderen van de ecologische omgeving.

 • Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland.” 
 1.      Dotterbloem
 2.      Gele lis
 3.      Echte koekoeksbloem
 4.      Wilde Bertram
 5.      Moerasspirea (Filipendula ulmaria)
 6.      Beekpunge (Veronica beccabunga)
 7.      Grote Kattenstaart (Lythrum salicaria)
 8.      Moerasandoorn (Stachys palustris)
 9.      Wederiksoorten, als moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora)
 10.      Echte valeriaan
 11.      Watermunt  (Mentha aquatica)
 12.      Wolfspoot
 13.      Gewone Engelwortel (Angelica sylverstris)
 14.      Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides)
 15.      Veenwortel
 16.      Drijvende Waterweegbree
 17.      Pijlkruid
 18.      Watergentiaan
 19.      Waterdrieblad

Dit zijn alle ofwel rijkbloeiend, ofwel zeer geschikt  als voedselplant voor bijen, vlinders en andere insecten.

Nieuws Atlasgroep

Fijne kerstdagen en een mooi nieuw tuinjaar!

De Atlasgroep brengt de biodiversiteit van onze beide tuincomplexen in kaart. Gestart in augustus met 446 waargenomen soorten. De stand per vandaag: 688 soorten. Hiervan 45 soorten die zeldzaam zijn of op een rode lijst staan.

Gaat u met ons mee op jacht naar winterbloeiers in uw tuin en openbaar groen? Tussen 2e kerstdag tot 3 januari kunt u door een uurtje te tellen veel info met ons delen. Voor informatiepakket: Atlasgroep Flora en Fauna