Herinnering:  Contributie 2023

Herinnering:
Contributie 2023 voor leden en Kandidaatleden

Graag herinneren we onze leden aan de betaling van de contributie en verzekering over 2023 voor het einde van dit jaar voor zover nog niet gebeurd.
De mail met uw factuur is 19-07-2022 aan u verstuurd.
Bij de betaling graag uw tuin en betalingskenmerk vermelden.

Ook aan de kandidaatleden de herinnering voor de betaling van de contributie 2023  à €27,50.voor het einde van dit jaar.
Bij de betaling graag uw kandidaatsnummer en contributiejaar vermelden.

Betalingen aan: NL90 ABNA 0465 8949 84

Voor eventuele vragen of overleg kunt u mailen met de penningmeester Herman Esveld: penningmeesterlinnaeus@gmail.com