nieuwe kok gezocht

Bericht van het Eten wat de pot schaft team

Afgelopen vrijdag was het alweer de laatste van dit seizoen. We hebben 6 maal een heerlijk etentje met alle gezelligheid van Samen Eten voor u verzorgd.

We hebben dit met ons team weer graag gedaan en met veel plezier!

Voor volgend jaar willen we echter versterking van de vaste ploeg.
We zoeken een extra kok die zelfstandig kan werken en ons aan kan sturen om er samen weer een succes van te maken.

Aanmelden (liefst) zo spoedig mogelijk bij Chris Pool: tel. 06-13489270, om kennis te maken en na te denken samen met Kees (de kok die er al is en niet met pensioen gaat), over het volgende jaar.