waarneming.nl

 

Morgenavond, vrijdag 28 april zitten enkele leden van de fotoclub en de atlasgroep om 20.00 uur in het G&W huis, voor u klaar, om u te helpen bij het gebruik van Obsidentify om soorten planten en diertjes te herkennen en naar Waarneming te uploaden.

De Atlasgroep, bestaande uit tuinders van Linnaeus en Frankendael, zijn nu voor het tweede jaar bezig om zoveel mogelijk soorten flora en fauna op de complexen in beeld te brengen. Dit om te kunnen tonen aan de gemeente, hoe groot de rol van volkstuinen is in de bescherming en versterking van de biodiversiteit. Naast algemene – en niet zo algemene – zien we veel zeldzame soorten!  Ze worden vastgelegd op waarneming.nl. De soorten die gefotografeerd en op naam gebracht zijn, worden daar nog eens onafhankelijk gecheckt en gevalideerd. Onze atlas telt al meer dan 1380 verschillende soorten. Deze atlas met foto’s kunt u hier bekijken. Deze link staat ook op onze website. Dus voor iedereen te zien.

Onze complexen hebben een eigen projectgebied op waarneming . Iedere tuinder die een foto van een beestje of wilde plant maakt op de tuin en die via bijv. Obsidentify upload naar waarneming.nl komt automatisch in onze atlas terecht!

Zo kunt u ons helpen om nog veel meer soorten in beeld te brengen.
Weet u niet precies hoe dit werkt. Kom naar het G&W huis en de leden van de Fotoclub de Atlasgroep kunnen u hierbij helpen! Het enige dat u nodig heeft is een smartphone om Obsidentify als app te kunnen gebruiken.

Vanaf volgende week vrijdag start ook het gezellige inloopspreekuur weer, waar u met al uw vragen over (natuurvriendelijk) tuinieren terecht kunt.

Wekelijks vanaf 20,00 uur tot begin september.

de fotoclub en de atlasgroep
Volkstuinvereniging Linnaeus
Stammerlandweg 25
1109 BR Amsterdam zo