TOP TIEN ERGERNISSEN

Nieuwsbrief  2022  nr. 24 Bekijk de webversie
Logo Linnaeus
De TOP TIEN ERGERNISSEN
Op moment ben ik ruim drie maanden voorzitter van Linnaeus. Ik was hiervoor Vicevoorzitter en ook nog eens  jaren voorzitter van de ledenraad. Je zou denken dat je dan weet wat er zoal speelt. Nou ik maak maar eens een  “ergernissen” lijstje.  In de hoop dat dat werkt.
Maar ik vind het niet echt leuk om te doen, voor mij is het vooral van belang dat we dit soort ergernissen voorkomen. Want als iets zich ophoopt en het tot een uitbarsting komt….  Dus beste mensen lees dit goed en denk eens na wat je zelf kunt doen om het goed met elkaar te hebben op ons paradijsje.

1.  Honden die loslopen op het park, hun behoefte daar doen, met elkaar vechten tijdens het eten in het Trefpunt. Wat staat er in het tuinreglement: loslopende huisdieren mogen hun tuin niet verlaten (art. 10.5) en huisdieren die overlast veroorzaken kunnen verwijderd worden (art. 10.3). Dus hou uw hond aan de lijn en veroorzaak geen overlast door het dier her en der te laten poepen. Doe dat buiten het park en als dat niet lukt ruim het op! En gooi het niet in de prullenbakken, een mede tuinder moet dit dan opruimen. Voorkom ook hard blaffen (als de hond alleen in het huisje zit bijvoorbeeld) en ook van honden tegen elkaar. Loop dan weg uit die situatie en neem uw hond mee. Voorkom ook dat honden elkaar te lijf gaan..
2. Tuindiensten. En dan met name het niet afzeggen van tevoren en tijdens de tuindienst er de kantjes vanaf lopen. Of x redenen aanvoeren waarom je geen tuindienst kan doen. Maar: de pacht is in verhouding zo laag omdat we het park zelf onderhouden. Iedere zaterdag wordt dat onderhoud  gepland op basis van het aantal mensen die die ochtend tuindienst hebben. Ongemeld niet komen ondermijnt dus deze planning. Verplicht zijn zeven tuindiensten van drie uur = 21 uur per tuinder. Plus een partner dienst. Moet toch lukken?  (Art. 23 huishoudelijk reglement.)  En weet: de gemeente let op ons!.
3. De vuilpers. De inlever-uren staan met grote letters op het hek van het terrein waar ook de glas- en papierbakken staan.  En dat het alleen huishoudelijk afval mag zijn, geen huisraad. Nou dat kunnen veel mensen dus niet lezen! Grof vuil kan iedere woensdag in Driemond langs de straat gezet worden  of dagelijks naar de werf in Zuid-Oost, hier vlakbij.
4. Ruilbankje. Dit  bankje op de hoek Merel/Nachtegaal: wordt nogal eens als extra dumpplek voor vuilnis gezien. Breng alleen spullen die nog wat waard zijn en haal het weer op als het blijft staan!
5. Herrie maken. In het seizoen gelden daar vaste tijden voor op dinsdag-, vrijdag en zaterdagochtend van negen tot een. Maar menigeen stond op andere momenten te boren, schuren en te snoeien met geluid makend gereedschap. Of had de aggregaat aanstaan. Deze september is het werken met dergelijk materiaal de hele maand als proef toegestaan. Maar dat kan voor buren zwaar zijn en als overlast ervaren worden. Dus: liefst niet op zondag en na achten. En overleg met elkaar! Zie de aanvulling op het tuinreglement artikel  in de ALV van mei 2022.
6. Schelden, dreigen en intimidatie. Helaas dit komt voor op de tuin. Wees respectvol voor elkaar, praat dingen uit, wees fatsoenlijk. Doe er niet aan mee. U kunt conform art.9 .1.e overigens als lid geschorst worden als u handelingen verricht die de eer en goede naam van de vereniging schaden. En daar valt dit gedrag onder.
7. Meningen versus feiten.  Als er op vak A voor op het park iets geroepen wordt lijkt het in no time op vak H achterin bekend.  En dan vaak zonder eerst de feiten te checken wat er echt aan de hand is. Ga daar niet zomaar in mee.
8. Het bestuur moet altijd klaar staan. Iets persoonlijks:  ik heb al heel wat verwijten gekregen dat er niet direct op een mail of vraag aan het bestuur gereageerd wordt. Maar beste medetuinders we hebben geen betaalde secretaris die dit alles in de gaten houdt. We trachten echt zo snel mogelijk te reageren maar soms moeten we ook intern in het bestuur eerst overleggen. En trek aan de bel als het echt spoed is zoals bijvoorbeeld een vergunning om het park op te mogen rijden. Bij deze ergernis behoort ook het direct dreigen met een jurist als men het niet eens is met de interpretatie van statuten en reglementen.
9. Vereniging. Als je een huisje koopt  dan wordt je lid van een vereniging met als hoofddoelstelling het samen tuinieren. En met verantwoordelijkheid voor het onderhouden van je huisje, opstallen, tuin en pad zoals dat heet. Linnaeus dan een “kamp”” noemen zoals ik wel eens hoor  en minachtend doen over deze doelstelling slaat echt nergens op. De komende tijd zullen we mede door de vereisten van de gemeente het accent nog nadrukkelijker op, natuurlijk, tuinieren gaan leggen. Daar hebben we u voor nodig.
10 Desinteresse. En dan als laatste opmerkingen in de zin van: ze doen maar, ik trek mij terug op mijn tuin, mij interesseert het allemaal niet wat er gebeurd, ze zoeken het maar uit. Dit is wellicht ook de reden waarom het zo moeilijk is de verschillende commissies bezet te krijgen. Maar wederom: we zijn een vereniging en moeten het samen doen. Het zijn wel uw medetuinders die het mogelijk maken dat u van uw tuin kunt genieten!

Tot slot: deze week zei een medetuinder toen ik het over dit soort zaken had: ja, jij doet ook alles met passie. Dat klopt, ik wil heel graag dat we als Linnaeus met elkaar aan de toekomst werken en we het goed hebben. Niks mis mee lijkt me zo.

Tineke de Rijk, uw voorzitter
MEDEWERKERS
FEEST 29 OKTOBER!

Het kan weer: een medewerkersfeest aan het eind van het seizoen om alle medewerkers die zich buitengewoon hebben ingezet te bedanken met een feest.

We starten om vijf uur en eindigen om elf uur. Alle medewerkers die hiervoor in aanmerking komen worden persoonlijk uitgenodigd.  

Het bestuur
Tuindienst vanuit het G&W- huis 

De tuindienst wordt tijdelijk vanuit het Groen & Water-huis georganiseerd.
De koffie blijft zoals altijd bij het Trefpunt, dus haal daar bij aanvang een pittig bakje. Meld je daarna in het G&W-huis (voormalig Winkeltje) om te horen wat je gaat doen en neem dan je het tuingereedschap voor je klus mee. 

Vriendelijke groet,
Jan Oomkes (secretaris Ledenraad)
Vanavond Inloopspreekuur (natuurlijk) tuinieren

Ook vanavond is er weer tussen 20.00 en 21.00 uur inloopspreekuur in het G&W-huis. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u vanavond al uw vragen over tuinieren weer kwijt aan ervaren tuinders en leden van de Atlasgroep.

Vanavond is ook aanwezig Marja van de Pol (Frankendael).Zij weet veel over wilde bijen en wat ze in uw tuin nodig hebben om te overleven. Maar ook over andere insecten (bijvoorbeeld (nacht) vlinders is er informatie. Zadenruilen kan vanavond ook.

Let op zaden- en stekjesruilen kan ook op zaterdagochtend 15 oktober van 9.30 – 12.00 uur! Het wordt georganiseerd door de Klomp en vindt plaats voor de winkel. Doet u mee en wilt u ook stekjes inbrengen?
Laat het aan de Klomp weten via deklomp01@gmail.com

Atlasgroep
Update over Windturbines nabij volkstuinparken rond Amsterdam

Voor ons als tuinders op Linnaeus en Frankendael lijkt het op dit moment alsof er niets gebeurt op dit dossier. Door verschillende tuinders worden er geruststellende woorden gesproken over afstanden van de volkstuinen, maar helaas is niets minder waar.

Zoals u weet heeft Amsterdam begin dit jaar haar voorkeurszoekgebieden voor windturbines vastgesteld en daarin liggen maar liefst 8 volkstuinparken met verblijfsfunctie en bij nog eens 3 daarvan (waaronder Linnaeus een Frankendael) zijn windturbines op minder dan 350 meter afstand ingetekend. Ondanks meerdere verzoeken om de volkstuinen met verblijfsfunctie te zien als kwetsbare objecten weigert de gemeente de grenzen van de voorkeurszoekgebieden te wijzigen.

Na de verkiezingen is een nieuwe wethouder van GroenLinks op dit dossier aangetreden, te weten mevrouw Zita Pels. De nieuwe wethouder is afkomstig van Provinciale Staten van Noord-Holland.  Zij was daar verantwoordelijk voor het opheffen van het verbod op windturbines op land in Noord-Holland in 2018.

In oktober verwacht de gemeente met een notitie reikwijdte en detailniveau (een NRD) te komen. Hierin beschrijft ze wat en hoe intensief de Milieueffect Rapportage (MER) moet onderzoeken wat de effecten van het plaatsen van windturbines op gezondheid, natuur en milieu zijn in deze voorkeurszoekgebieden.

Vertegenwoordigers van volkstuinen nemen deel aan de Stedelijke Adviesgoep Regionale Energie Strategie Amsterdam (SARA). Linnaeus en Frankendael zijn daarin vertegenwoordigd. SARA vergadert op dit moment wekelijks om invloed op deze NRD, plan MER en omgevingsprogramma te kunnen hebben. Dit is een moeizaam proces om recht te doen aan de verschillende perspectieven van de deelnemers over windturbines op land.

Daarnaast heeft ook Diemen voorkeurszoekgebieden gekozen en het lijkt erop dat er een optelsom van verschillende gemeenten kiezen voor locaties in en om de Diemerscheg. Dus vlakbij onze tuinparken. Ook hier begint de start van de MER-procedure met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Voor iedereen die nadere informatie over de NRD Diemen wil, organiseert die gemeente een informatieavond. Deze inloopavond vindt plaats op woensdag 12 oktober, 19:30 uur in het gemeentehuis van Diemen.

We gaan u de komende tijd regelmatig informeren over dit voor ons zo belangrijke dossier.

de redactie
Dit weekend in uw brievenbus!

Vandalisme op Linnaeus

Nieuwsbrief  2022  nr. 26 Bekijk de webversie
Logo Linnaeus
Vandalisme op het parkeerterrein en Linnaeus
Er zijn mensen die moedwillig aan het vernielen zijn op Linnaeus.
Gistermorgen, zondag de elfde, troffen we een aantal fietsen zo op de parkeerplaats aan.
Moedwillig in elkaar getrapt en vernield.
Hier wordt melding over gedaan.

Vandaag bereikte ons als bestuur ook het bericht dat bij iemand voor de tweede keer de waterton is omgegooid en dat dit keer ook de kraan en de pijp kapot is gemaakt.
Wij kennen minstens twee personen die het ook is overkomen dat hun regenton omver lag en het niet hard waaide of iets dergelijks.

Waarom? Wie heeft hier plezier in?

Moeten we soms overal camera’s ophangen en de politie vragen extra rond te lopen?
Aan u de vraag om goed op te letten.
Maar wat word je hier droevig van.

Tineke de Rijk, uw voorzitter
voor