Pacht 2024

Nieuws van de Penningmeester

U krijgt de factuur voor contributie en verzekeringspremie 2024, pas in januari aanstaande.

Wij verzoeken u vriendelijk om de contributie en de verzekeringspremie niet eerder te betalen dan na ontvangst van de factuur.

Tuinders die al betaald hebben, krijgen dit geld terug op hun rekening.
Dit is om boekhoudkundige / belastingtechnische redenen.

We zoeken nog steeds een 1e penningmeester!

Herman Esveld
2e penningmeester