Windturbine referendum

OPROEP

Teken voor referendum tegen afschaffen van 600m afstand van woningen, volkstuinen en in unieke natuurgebieden. 

De provincie Noord-Holland wil de grens voor windturbines van 600m van woningen schrappen. Ook willen ze plaatsing in natuurgebieden (NNN* en BPL**) makkelijker maken.

*  NNN = Natuur Netwerk Nederland
** BPL = Bijzonder Provinciaal Landschap

Hierover heeft Windalarm een referendum bij de provincie aangevraagd. Voor het laten doorgaan van zo’n referendum zijn 40.000 ondersteuners nodig.
Aangezien onze tuinvereniging valt in het voorkeurs zoekgebied (5A) en tegen de Diemerscheg aan ligt heeft dit voor onze volkstuin directe gevolgen.

Daarom onze oproep: Bezoek de website en teken de ondersteuning: klik hier

Toelichting: De Provincie Noord-Holland en dus ook Amsterdam hebben nu nog de 600-meter norm en die is beter dan de huidige rijksnorm van 350 meter tussen bewoning en windturbines!

De Nederlandse norm deugt niet, zegt de Raad van State en zeggen vele bewoners. Dat klopt, de 350 meter norm komt uit de tijd dat de turbines half zo groot waren. De regering is daarom nu bezig met een nieuwe norm.
In de tussentijd wil Amsterdam nog snel besluiten om de stadsranden vol te zetten met windturbines voordat de nieuwe Nederlandse norm ingaat.
Om Amsterdam daarbij te helpen schaft Noord Holland nu de 600 meter norm af. Tenzij wij daar met dit referendum een stokje voor weten te steken! 

Let op, als u de aanvraag voor een referendum wilt ondersteunen moet u  2x inloggen op de site van de provincie met uw digid, dit geldt dus voor beide referendumverzoeken.