Wist u dat?


  1. Er langzaam licht aan de horizon begint te schijnen bij deze Covid-epidemie?
  2. Dat we wel allemaal nog zorgzaam voor elkaar moeten zijn, omdat iedereen het virus bij zich kan dragen, ook al is men gevaccineerd?
  3. Er dankzij onze vrijwilligers weer koffie is bij de tuindienst, met een kleine versnapering.
  4. We ondanks artikel vier van het Tuinreglement. dat ons wijst op het voorkomen van geluidshinder buiten de dinsdag- en de zaterdagochtend om, daar toch veel klachten over komen?
  5. Dat een stuk gereedschap dat door een accu aangedreven wordt hier ook onder dit artikel vier valt?
  6. Dat we half augustus  na anderhalf jaar coronabeperkingen  een groot feest willen plannen op het terrein?
  7. Dat we daarvoor ook vrijwilligers nodig hebben, zeker voor de opbouw?
  8. Dat alle tuinrondes vrijwel achter de rug zijn?
  9. Dat de onderhandelingen met de gemeente over onze toekomst op 18 juni weer van start gegaan zijn?
  10. Dat de gemeenteraad ingestemd heeft met het zoekgebied Diemerscheg voor plaatsing Windturbines maar er wel een heleboel voorwaarden gesteld zijn? De besturen van Frankendael en Linnaeus, geholpen door enkele tuinders volop blijven doorgaan om daar in drie gemeenten tegelijk actie tegen te voeren.