Stemuitslagen ALV

Stemuitslagen ALV

Geachte tuinders van Volkstuinvereniging Linnaeus

Op 30 mei 2021 heeft u gekozen voor een nieuw bestuur:
Er zijn 150 stembiljetten ingeleverd. 28 werden ongeldig verklaard door de stemcommissie.

Bij de voorzitter, T.L. Calis, waren vier onthoudingen en twee tegenstemmen
Bij de penningmeester A. Kuyken, vijf onthoudingen en nul tegen
De secretaris , R. Geradts, kreeg zes onthoudingen en een stem tegen
De vice-voorzitter, T. de Rijk, kreeg zes onthoudingen en twee tegenstemmen
Algemeen bestuurslid F. Ligtvoet, kreeg zes onthoudingen en drie tegenstemmen
Algemeen bestuurslid. A,. van der Kruk, kreeg vier onthoudingen vier tegenstemmen.
De tweede secretaris H. Esveld bleef op zijn post.

Het nieuwe bestuur bedankt alle voorgangers voor hun inzet voor ‘ons’ park. Van het vorige bestuur met name Marijke Kars, Ankie Koning en Hans Simonis.
Zowel met u, de tuinders, als wel met alle betrokkenen gaan we met plezier aan de slag. Doet u mee?

Met vriendelijke groet namens het nieuwe bestuur
Theo Calis, uw nieuwe voorzitter van Volkstuinvereniging Linnaeus.
____________________________________

Het oude bestuur legde verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 en de voorstellen voor 2021.

De Notulen zijn goedgekeurd met  5 onthoudingen en geen tegenstemmen.
Jaarverslag van de secretaris is goedgekeurd met  4 onthoudingen en geen tegenstemmen.

De Financien werden toegelicht door de 2e Penningmeester.
Realisatie begroting:  6 onthoudingen, geen stemmen tegen.
Begroting 2021:  9  onthoudingen en 2 stemmen tegen.
Contributie 485 euro:  9  onthoudingen en 1 stem tegen.
Tarieven:   6 onthoudingen en 3 stemmen tegen.
Decharge  gevoerd financieeel beleid: 12  onthoudingen en geen stemmen tegen.

Hierna werden de vaste commissies door de leden bekrachtigd.
Ledenraad: 14  onthoudingen en  14 stemmen tegen
Kascommissie :  5  onthoudingen en 2 stemmen tegen.

De achterban raadpleging over de onderhandelingsresultaten met de gemeente werden zeer positief ontvangen met  3  onthoudingen en geen stemmen tegen.