Stemuitslagen ALV

Stemuitslagen ALV

Geachte tuinders van Volkstuinvereniging Linnaeus

Op 30 mei 2021 heeft u gekozen voor een nieuw bestuur:
Er zijn 150 stembiljetten ingeleverd. 28 werden ongeldig verklaard door de stemcommissie.

Bij de voorzitter, T.L. Calis, waren vier onthoudingen en twee tegenstemmen
Bij de penningmeester A. Kuyken, vijf onthoudingen en nul tegen
De secretaris , R. Geradts, kreeg zes onthoudingen en een stem tegen
De vice-voorzitter, T. de Rijk, kreeg zes onthoudingen en twee tegenstemmen
Algemeen bestuurslid F. Ligtvoet, kreeg zes onthoudingen en drie tegenstemmen
Algemeen bestuurslid. A,. van der Kruk, kreeg vier onthoudingen vier tegenstemmen.
De tweede secretaris H. Esveld bleef op zijn post.

Het nieuwe bestuur bedankt alle voorgangers voor hun inzet voor ‘ons’ park. Van het vorige bestuur met name Marijke Kars, Ankie Koning en Hans Simonis.
Zowel met u, de tuinders, als wel met alle betrokkenen gaan we met plezier aan de slag. Doet u mee?

Met vriendelijke groet namens het nieuwe bestuur
Theo Calis, uw nieuwe voorzitter van Volkstuinvereniging Linnaeus.
____________________________________

Het oude bestuur legde verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 en de voorstellen voor 2021.

De Notulen zijn goedgekeurd met  5 onthoudingen en geen tegenstemmen.
Jaarverslag van de secretaris is goedgekeurd met  4 onthoudingen en geen tegenstemmen.

De Financien werden toegelicht door de 2e Penningmeester.
Realisatie begroting:  6 onthoudingen, geen stemmen tegen.
Begroting 2021:  9  onthoudingen en 2 stemmen tegen.
Contributie 485 euro:  9  onthoudingen en 1 stem tegen.
Tarieven:   6 onthoudingen en 3 stemmen tegen.
Decharge  gevoerd financieeel beleid: 12  onthoudingen en geen stemmen tegen.

Hierna werden de vaste commissies door de leden bekrachtigd.
Ledenraad: 14  onthoudingen en  14 stemmen tegen
Kascommissie :  5  onthoudingen en 2 stemmen tegen.

De achterban raadpleging over de onderhandelingsresultaten met de gemeente werden zeer positief ontvangen met  3  onthoudingen en geen stemmen tegen. 

Kidsclub

Kidsclub kleur wedstrijd

Doe je mee?

De Kleurplaat is gratis af te halen bij het Trefpunt,  Kidsclub en Geelgors 7
Inleveren voor 17 juli op dezelfde locaties, een jury bepaalt de uitslag  en de prijsuitreiking vindt feestelijk plaats. Verdere informatie hierover volgt nog.

Saskia Hooft

KIdsclub Redactie

OPROEP

Willen jullie een eigen verenigingsblaadje?
Wie wil dan mee denken en ons vertellen wat jullie leuk vinden om daarin te lezen.
Of misschien wel zelf maken?

Als je tussen de 6 en 14 jaar bent en je wilt daar met ons over nadenken meld je aan bij Ankie, Duinpieper 15 of per mail: vtvlinn@gmail.com

de Redactie

Een vraag van de bouwcommissie BC

Een vraag van de bouwcommissie BC
De BC zoekt nog iemand met kennis van elektriciteit en zwakstroom.
Er moet een stukje in de bouwreglementen komen om voorschriften op te stellen voor accu, installatie,  omvormer en bedrading met zekering om dit soort apparatuur veilig te gebruiken. Heeft u er verstand van en wil u zich sterk maken voor zo’n stukje, dan houden wij ons aanbevolen.
Ook zoeken wij mensen die kuilen willen graven bij tuinen waar de hoofd kraan lekt of niet meer goed is of niet meer sluit. Dit werk kan ook op een dag door de week.
Dus kunt lastig op zaterdag u beurt invulling geven, dan is dit een mooie gelegenheid voor een andere dag.

En dan zoeken we nog mensen die wat technische klusjes kunnen doen bij of in de technische dienst. Dit is op zaterdag en vervangt uw gewone werkbeurt. Met drie mensen zijn we al flink op streek.

Heeft u belangstelling, wil u zich inzetten voor Linnaeus kom zaterdagochtend dan om 10.00 uur even langs. Bij voorbaat dank,

Namens de BC,
H. Simonis,  tel: 06 10888340

Koffiepauze en tuindienst

Koffiepauze en tuindienst

Vanaf zaterdag 12 juni zal er weer een koffiepauze zijn tijdens de tuindienst

Let op:
De tuindienst start weer voor iedereen om 09.00 uur en er wordt weer gereedschap verstrekt..

Voor de tuindienst tussen 8.30 en 9.00 uur en tijdens de koffiepauze om 10.30 uur wordt er koffie 2go verzorgd door Chris en Jetty. 

Nog steeds hanteren we uiteraard de RIVM regels en geldt voor iedereen het houden van 1,5 meter afstand. Moet u noodzakelijkerwijs in het Trefpunt zijn draag dan een mondkapje.
Bent u verkouden, last van hoesten of heeft u verhoging of koorts meld u dan af voor de tuindienst en plan een vervangende tuindienst in via de website.

Tijdens de koffiepauze wordt koffie 2go verzorgd en kan volgens een route afgehaald worden.
Neem uw koffie of thee dus mee. Het is niet de bedoeling op het terras te gaan zitten dit i.v.m. dat er dan andere regels gelden zoals een gezondheidscheck, achterlaten van gegevens i.v.m. bron en contact onderzoek en placering.

Ledenraad en bestuur.

Openingstijden Klomp

Openingstijden Klomp

Openingstijden zijn:
vrijdag van 18.30-20.00 zaterdag van 9.30-12.00

Oproep: We zoeken nog extra hulp voor in de Klomp. Meld je aan via info@volkstuin-linnaeus.nl of kom zelf even langs in de Klomp!