Opknapbeurt Trefpunt (de voorbereidingen)

Opknapbeurt Trefpunt (de voorbereidingen)

Beste tuinders van VTV Linnaeus,

Het nieuwe bestuur wil het voornemen van het oude bestuur om het verenigingsgebouw het Trefpunt stevig op te knappen, voortzetten.

Hiervoor zijn al een paar ruwe schetsen gemaakt zodat u een idee kunt vormen, voor zowel binnen als buiten. Deze zijn al in diverse commissies, met name door de barcommissie,  besproken.

Voor we het plan presenteren aan de volgende ALV, zoeken we nog mensen van 8-88 jaar, die hieraan mee willen werken. Het gaat met name om het bedenken en visueel maken van de huidige plannen. We moeten immers eerst weten wat we willen. Daarna gaan we kijken naar de haalbaarheid. Nu is elk idee dus van harte welkom.

Na de ALV, als er een keuze is gemaakt,  komt het hele uitvoeringstraject in gang..

Het streven is om alles zo milieuvriendelijk als maar kan te realiseren met gerecyclede materialen of materialen die nauwelijks belastend zijn voor het milieu. Daarnaast moeten we rekening houden met de groeiende eisen van de gemeente Amsterdam en dan zijn ruimtes die multifunctioneel zijn erg handig.We moeten immers rekening houden met een toename van het aantal bezoekers uit de omgeving; Weesp, Diemen, Amsterdam.

Alle ingebrachte ideeën zullen worden vermeld in een document bij de ALV.

Op naar 100 jaar VTV Linnaeus met een mooi gemoderniseerd duurzaam verenigingsgebouw: Het Trefpunt.

Doe mee en Denk mee.

Namens het bestuur bedankt alvast voor uw aandacht en inbreng.

Met vriendelijke groet

Andre van der Kruk
Bestuurslid Gebouwen en Huisjes

___________________________________

N.B.1
De eerste schetsen zullen volgende week via de Nieuwsbrief gepresenteerd worden, en via de mededelingenborden.

N.B. 2
We presenteren ook een ontwerp voor het opknappen van de buitenkant van de gebouwen. Dat willen we eerder realiseren.

N.B. 3 De preciezere planning volgt.

Heeft u ideeën meldt u zich dan aan bij mij, André van der Kruk, via ontwerp@bouwkunstenaar.nl of bij info@volkstuin-linnaeus.nl en zorg dat er rekening met uw opvattingen gehouden wordt.