21 Aug. 14:30 verhalen vertellen

Linnaeus Leergang

Een VERHALENVERTELLER in het Trefpunt!

Op zondagmiddag 21 augustus komt Elza Vis, verhalenverteller, naar Linnaeus.
De titel van haar voordracht is:

LEVEN  EN  LATEN  LEVEN ! 

Het zal een afwisselende compilatie zijn van groeizame verhalen, afgewisseld met muzikale intermezzo´s door
Hans Mekel, dwarsfluit. 

Ik heb Elza uitgenodigd op aanraden van Jetty Bartens, die haar in Mijdrecht had zien optreden.
Het programma voor Linnaeus zal aangepast zijn aan het tuinleven.

Dus komt allen op ZONDAGMIDDAG 21 AUGUSTUS, 14.30 uur.
Zaal open 14.00 uur.

Ik heb er zin in,
Lies Opdam,
Linnaeus Leergang.

Deze zomer op linneaus

Activiteiten deze zomer op Linnaeus
met  als thema: 
Bekijk de webversie
Activiteiten kalender nr. 1: juli 2022

15 juli om 17.00 uur: Eten wat de pot schaft: opgeven bij de bar kan tot woensdag 13 juli.                                     Kosten € 7,50

16 juli om 20.00 uur: Live muziek met zanger Barry van Vliet

17 juli om 12.00 uur: Piratenmiddag, kom verkleed als piraat en speel het Douanespel

22 juli om 20.00 uur: Megabrein

23 juli om 20.00 uur: Playbackshow, Soundmix/Karaoke avond *

24 juli om 11.00 uur: Jeu de boullestournooi: opgeven via de lijst bij de bar of Saskia

29 juli om 17.00 uur: Eten wat de pot schaft: opgeven bij de bar kan tot woensdag 27 juli

30 juli om 20.00 uur: Jazz avond

31 juli om 11.00 uur: Fietspuzzeltocht: opgeven bij Saskia voor 28 juli

* Opgeven via Saskia: 06-55 30 12 47 of saskiageelgors7@gmail.com

Renovatie terras trefpunt

De overspannen situatie in de bouw leidt tot gekke toestanden. Aannemers, constructeurs en toeleveranciers, zitten te springen om personeel. Maar goed, Karin heeft, ongelofelijk, een hovenier kunnen vinden die ons plein nog deze zomer gaat aanpakken. We gaan ervanuit dat we medio juli het terras feestelijk kunnen openen.

Aan de gevel van ‘t Trefpunt wordt ook gewerkt en er worden ook al dingen uitgezocht voor de keuken. Op meerdere fronten wordt actie ondernomen.

De definitieve uitvoeringstekening voor het plein is klaar. Die is door de werkgroep o.l.v. Karin “Opknappen Trefpunt”, de bouwcommissie en het bestuur besproken zie bijlage WT-100 dd 25 april 2022. Zie de bijlage. De tekening is gebaseerd op het ontwerp van Cees Parmentier en is aangepast door Andre van der Kruk,

Vragen en aanmeldingen kunt u mailen aan Karin: projectlinnaeus@hotmail.com
Dan ligt het deze zomer alleen nog maar aan het weer of we een lekker terrasje kunnen pakken op Linnaeus! We zoeken nog vrijwilligers voor allerlei uitzoek werk.

Let op:
Er staan allerlei planten op het huidige terras. Het is de bedoeling dat die tot aan het begin van de werkzaamheden daar blijven en eventueel opgenomen worden in de beplanting van het nieuwe terras. Iedereen die daar planten weghaalt ontneemt planten aan de vereniging.

Andre van der Kruk, bestuurslid gebouwen en huisjes

Verbouwing ’t Trefpunt

Diverse tuinders en de bouwcommissie zijn druk bezig met het denken over de beste aanpak van de verbouwing van ’t Trefpunt. Hoe maken we met z’n allen ‘t Trefpunt toekomstbestendig. Wat willen de tuinders van VTV Linnaeus zelf het allerliefst. U heeft al de kans gekregen om reacties te geven. Dat was bij de informatieronde rond de strategie van de gemeente en er zijn inspraakrondes geweest, maar nu kunt u zich nog een keer uitspreken via dit  formulier.
Op 26 januari sluiten we deze inspraakronde.

Verbouwing Trefpunt

Verbouwing van Het Trefpunt
Beste mede tuinders,
Nu de initiatiefase om het Treftpunt te verbouwen in CoCreatie met veel reacties en ideeën zijn eerste tekeningen hebben opgeleverd, gaan we langzaam over tot verdere uitwerking en prijsopgaven verzamelen.
Het was een mooie start. Normaal werk ik voor één opdrachtgever en vertaal ik die in een tekening. Nu waren er heel veel verschillende tuinders en ideeën en die heb ik zo goed mogelijk proberen te verwerken in een plan. Niet iedereen vindt misschien helemaal terug van wat hij of zij heeft aangedragen, maar hopende dat het alsnog kan meegenomen worden in het komende proces.
We zoeken nog vrijwilligers die deel projectjes op zich willen nemen.

We hebben Karin van Buuren bereid gevonden om de taak van coördinator op zich te nemen. Zij zal vanaf nu jullie nieuwe aanspreekpunt worden voor de Verbouwing van het Trefpunt. Ook gaat zij alle overleggen met de deelproject groepen organiseren en leiden. Ik blijf op de achtergrond voor informatie voorziening en aanpassen tekeningen.

Om een en ander duidelijk te maken heb ik een eerste opzet gemaakt in de vorm van een Concept Organigram (zie hierboven).
Bij de volgende ALV hopen we plannen met prijzen, in samenwerking met de bouwcommissie, te kunnen presenteren.  Hierover kan dan gestemd worden, om Groen Licht te krijgen van jullie allen.

Totzo ver update over de CoCreatie Verbouwen Trefpunt.
Ik dank iedereen voor al de ingezonden ideeën en de samenwerking in het creëren van een nieuw duurzaam, licht en fris verenigingsgebouw. Dat vòòr het 100 jarig bestaan (2029) afgerond moet zijn.

We wensen u een fijne winter toe en hopen u te zien tijdens de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2022. Details volgen nog.

Namens het bestuur
André van der Kruk

Sint, Kerst, Nieuwjaar

28 november Sinterklaas feest
Om 13 uur komt Sinterklaas met zijn gevolg naar tuin. Dit is voor alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.

Let op:
Opgeven kan tot uiterlijk 20 november
saskiageelgors7@gmail.com of telefonisch op 06-53301247.

19 december Kerstbingo
Aanvang Kerstbingo:13 uur

26 december Kerstdiner
Aanvang Kerstdiner: 16 uur
Kosten kerstdiner 15 euro per persoon

Voor beide activiteiten opgeven bij:
saskiageelgors7@gmail.com of
telefonisch op 06-53301247.

31 Oktober Ledenvergadering

Uitnodiging en agenda extra Ledenvergadering
Extra Ledenvergadering 31 oktober 2021

Aanvang 12.00 uur in het Trefpunt.
De zaal is vanaf 11.30 uur geopend.

Let op: alleen door het tonen van uw QR code kunt u de vergadering bijwonen!

De vergadering wordt ook gestreamd. Door hier te klikken  kunt u meekijken.

Het vergaderboekje voor deze vergadering kunt u hier downloaden. Voor leden zonder printmogelijkheid liggen er ook exemplaren de komende week in het Trefpunt.

Het Bouwreglementenboekje 2021 vindt u hier.

Stemmen kunt u de hele week tot zaterdagmiddag 14.00 uur. Voor het digitale stemformulierklikt u hier.

In het Trefpunt liggen geprinte stemformulieren, die u op zaterdag-en dinsdagochtend kunt ophalen en ingevuld in de buiten brievenbus kunt doen.

Zondag 31 oktober 2021. Aanvang: 12.00 uur in ’t Trefpunt
Geplande eindtijd 13.30 uur

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Mededelingen, waaronder: De stand van zaken rond windturbines en gemeentelijke besluiten
  3. Contributieverhoging voor het komend jaar 2022 van 25 euro.
  4. Versterking van het bestuur: Harm Snel bestuurslid ICT
  5. Goedkeuring van het aangepaste bouwreglement.
  6. Voorstel pilot gebruik licht mechanisch gereedschap en aggregaten; aanpassing artikel vier van het tuinreglement.
  7. Procedure rond de renovatie van terras, exterieur, interieur van ‘t Trefpunt. Met indicatieve planning en begrotingen. Oproep voor deelname aan werkgroep
  8. Rondvraag en afsluiting
  9. Sluiting met : eventueel buitenborrel (Corona Proof)
Het bestuur

9 oktober overleg renovatie Trefpunt

Let op: geen 3 maar 9 oktober overleg renovatie Trefpunt!

Beste mensen,
Mede op verzoek van tuinders is de volgende bespreking over de renovatievoorstellen voor het terras en het Trefpunt niet op een zondag maar op een zaterdagmiddag. In plaats van het eerder genoemde 3 oktober dus 9 oktober van half twee tot half vier in het Trefpunt!

Kort verslag 26 september
Zo’n dertig mensen waren op deze zonnige nazomermiddag in het Trefpunt om de eerste voorstellen van bestuurslid Andre van der Kruk mbt de renovatie van het terras, de buitenkant en het interieur van het Trefpunt te bespreken. Het geluk was niet met ons: Andre had autopech, de digitale verbinding lukte niet en de sheets moesten ook nog van de kopieermachine komen. Na deze geen prijs verdienende start volgden er gelukkig heel wat inhoudelijke reacties.

Samengevat per voorstel:
Terras.
Het huidige terras handhaven, dus niet verplaatsen naar de zijkant. Idem behoud boom in het midden. Wel: beschutter en knusser maken en minder “rommelig” door het bijvoorbeeld te omzomen met op elkaar afgestemde plantenbakken.
Buitenkant Trefpunt
Nieuwe Trespa, schuren en schilderen, laten begroeien, met leem stuc ‘en en houtwerk daar op afstemmen. Het Trespa zou  vervangen kunnen worden door bijvoorbeeld geperst hout in de kleur oker.
Interne renovatie.
“Niet verbouwen om het verbouwen”. En: de muurschildering behouden!
Wat  men graag wil: meer licht in de zaal, aantrekkelijker maken voor gebruik. Dat laatste ook gezien de onderhandelingen met de gemeente en mogelijk meer gebruik door “derden”. Er dient ook ruimte te komen voor commissies.
Ideeën o.a. : lichtkoepels in het dak. Podium: is nu heel groot en wordt niet veel gebruikt. Daar zou ook een raam in de muur bij kunnen komen. Idee om dat weg te halen en een mobiel podium te hebben wordt ondersteund. Wel moet er dan een opslag voor de spullen gevonden worden. Verder: behoud loden muur voor schietvereniging en vloer voor biljarttafels. Niet iedere commissie heeft een kamer nodig, een eigen kast is vaak voldoende. Wat de bar betreft: een combinatie van binnen en buitenbar is leuk om uit te werken. De keuken zal dan ook verbouwd moeten worden.
Het dak
Er is een paar jaar geleden in de ALV al besloten om bij vernieuwing hier zonnepanelen op aan te brengen. Aan de binnenkant is het plafond ook verouderd. Dus dit gezamenlijk aanpakken en de mogelijkheid voor lichtkoepels hierbij betrekken.

Hoe verder?
Andre v.d. Kruk werkt deze ideeën verder uit.
Op 9 oktober van half twee tot half vier worden deze besproken in het Trefpunt.
Het streven is om die dag drie samenwerkende werkgroepen van leden in te kunnen stellen die  ieder een thema (terras, buitenkant, interne renovatie) verder uitwerken.
We denken ook aan een coördinator voor deze werkgroepen.

Namens het bestuur
Theo Calis en Tineke de Rijk