Sleutels

Heeft u uw sleutels al nagekeken?
Niet gebruikte verenigingssleutels kunt u
tussen 10 en 12 uur op zaterdag in de bestuurskamer inleveren.