SV. Linnaeus 50 jaar

Onze schietvereniging bestaat 50 jaar!
De receptie houden wij op dinsdag 24 augustus a.s. om 19.30 uur. 

Namens SV. Linnaeus,
Roelie Gortworst, penningmeester