Bespreking bouwplannen Trefpunt: 26 september

Let op: nieuwe datum bespreking bouwplannen
Geachte tuinders,
Door een vergissing mijnerzijds is er enige verwarring ontstaan over de datum waarop de bespreking van de plannen rond ’t Trefpunt plaats zal vinden.
De bespreking is nu gepland op: Zondag 26 september vanaf 16.00 uur.
Plaats: ’t Trefpunt

 

We nodigen bij deze vooral de mensen uit die gereageerd hebben op de plannen.
N.a.v. van deze bijeenkomst verwachten we twee voorstellen te preparen die bij de extra ALV van 31 oktober ter stemming worden gebracht.