Mooie afsluiting

Het was een mooie dag

Op zaterdag 21-08-21 waren veel tuinders te vinden rond
’t Trefpunt. Zelfs de kinderen hadden een vrolijk stemmende activiteit. Het was een mooie dag.

De bijeenkomst was bedoeld om veel tuinders in het zonnetje te zetten vanwege hun activiteiten voor de vereniging. Vooral door Corona was het niet mogelijk geweest om een fatsoenlijke bijeenkomst te organiseren. Ook nu verhinderde datzelfde virus dat muziek en zang de speeches omlijstten.

Het werd een fijne middag die na de barbecue nog uitliep tot diep in de avond.
Uiteraard was het allemaal niet perfect en was er gelukkig ruimte voor wat gemopper. Wanneer zal het ooit perfect worden? De volgende keer zullen we ernaar streven om de fouten te herstellen, want nog veel meer mensen hebben hun sporen verdiend  en ook dat mogen, ja moeten, de tuinders weten.

Tijdens de bijeenkomst bleek toch maar weer dat er krachten, mensen, in de vereniging zijn die alles in de gaten houden en er op de achtergrond voor zorgen dat alles op rolletjes verloopt. Dank voor jullie inzet.

Voor mij is dit de tweede keer, inclusief het 90-jarig jubileum, dat ik die stille kracht heb mee mogen maken. Die kracht hebben we ook nodig in de toekomst.
Als we willen dat onze vereniging de 100 jaar haalt, dan zullen alle tuinders meer interesse moeten tonen voor wat zich boven hun hoofd afspeelt. De gemeente zit niet stil.

Het mag ook wel, wat meer betrokkenheid, want waar vind je een plek waar je voor ca. 40 euro per maand, jouw caravan, tent of ‘mobile home’ kan neerzetten, laat staan een tuinhuis. Inderdaad bij deze vereniging.

De paar mensen die zich hard hebben gemaakt voor het behoud van de privileges en het park halen hun motivatie zeker uit de betrokkenheid met en van de tuinders, van jullie allen, de leden. Dus laat het gekibbel stoppen en laten we ons richten op het zo mooi en vrolijk maken van ons park.

Meld je aan als vrijwilliger om in het komende seizoen jouw netwerk te vermengen met de eisen en wensen van onze verhuurder, de gemeente, en er zo voor te zorgen dat we nog heel veel mooie dagen hebben op Linnaeus.

Je kunt je altijd aanmelden via info@volkstuin-linnaeus.nl en vertel dan wat je graag zou willen doen om Linnaeus nog beter in de omgeving te laten gedijen.

Uw voorzitter
Theo Calis