22 mei: ALV

Op 22 mei is de ALV

De voorbereidingen zijn gestart. Er zijn al voorstellen binnengekomen, zoals het al dan niet toestaan van houtkachels en de aanpassing van de werkplicht.
Ook kunt u zich beschikbaar stellen voor een functie in het bestuur.
De huidige voorzitter treedt af en is niet herkiesbaar. De penningmeester treedt ook af en de tweede penningmeester wil ook graag iets anders gaan doen. Versterking van het secretariaat is ook welkom. Indien u interesse heeft in een bestuursfunctie, groot of klein, geeft u dat dan door aan het huidige bestuur: info@volkstuin-linnaeus.nl onder vermelding kandidaat-bestuurslid.