Verslag ALV

Beste tuinders,

Op 31 oktober was er een extra “hybride” ALV: in ’t Trefpunt werd er fysiek vergaderd en tuinders konden de bijeenkomst volgen via een live-stream (waarvoor dank aan Anita en Adu Wijnhard en Harm Snel). Deze live-stream is overigens nog te zien op de website van VTV Linnaeus waar ook alle documenten te zien zijn.In deze nieuwsbrief een kort verslag, in het voorjaar hopen we  met elkaar weer een “normale” ALV te kunnen houden.

De extra ledenvergadering

De extra ledenvergadering

Eindelijk weer een ledenvergadering in ‘t Trefpunt.
Perfectie blijft onhaalbaar, maar het feit dat er weer een bijeenkomst was, deed me genoegen.
Eind mei 2022 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De opkomst was goed. Er waren 72 leden en er waren 92 views van de vergadering.
In totaal hebben 120 tuinders gestemd, zowel digitaal als analoog; oftewel via de computer alswel via een stembiljet. De doelstelling om zoveel mogelijk tuinders te betrekken bij het beoordelen van de voorstellen heeft soms tot wat verwarring geleid. Degenen die daar kwade opzet in zien, zeggen daar vooral iets over zichzelf mee.
Al met al zijn we nog niet tevreden met de totale opkomst, maar we koesteren degenen die de moeite namen om hun betrokkenheid te tonen, zowel live in ‘t Trefpunt als via de computer.
Op de stembiljetten (zowel digitaal als op papier) zijn opmerkingen geplaatst om de stem toe te lichten en opmerkingen over zaken die bij voorkeur aangepakt moeten worden. We gaan ze bestuderen en kijken wat we eraan kunnen doen.
Een samenvatting van de ledenvergadering verschijnt in de loop van de volgende week. De livestream kunt u nog bekijken via de website van Linnaeus.

Theo Calis,voorzitter

31 Oktober Ledenvergadering

Uitnodiging en agenda extra Ledenvergadering
Extra Ledenvergadering 31 oktober 2021

Aanvang 12.00 uur in het Trefpunt.
De zaal is vanaf 11.30 uur geopend.

Let op: alleen door het tonen van uw QR code kunt u de vergadering bijwonen!

De vergadering wordt ook gestreamd. Door hier te klikken  kunt u meekijken.

Het vergaderboekje voor deze vergadering kunt u hier downloaden. Voor leden zonder printmogelijkheid liggen er ook exemplaren de komende week in het Trefpunt.

Het Bouwreglementenboekje 2021 vindt u hier.

Stemmen kunt u de hele week tot zaterdagmiddag 14.00 uur. Voor het digitale stemformulierklikt u hier.

In het Trefpunt liggen geprinte stemformulieren, die u op zaterdag-en dinsdagochtend kunt ophalen en ingevuld in de buiten brievenbus kunt doen.

Zondag 31 oktober 2021. Aanvang: 12.00 uur in ’t Trefpunt
Geplande eindtijd 13.30 uur

 1. Welkom door de voorzitter
 2. Mededelingen, waaronder: De stand van zaken rond windturbines en gemeentelijke besluiten
 3. Contributieverhoging voor het komend jaar 2022 van 25 euro.
 4. Versterking van het bestuur: Harm Snel bestuurslid ICT
 5. Goedkeuring van het aangepaste bouwreglement.
 6. Voorstel pilot gebruik licht mechanisch gereedschap en aggregaten; aanpassing artikel vier van het tuinreglement.
 7. Procedure rond de renovatie van terras, exterieur, interieur van ‘t Trefpunt. Met indicatieve planning en begrotingen. Oproep voor deelname aan werkgroep
 8. Rondvraag en afsluiting
 9. Sluiting met : eventueel buitenborrel (Corona Proof)
Het bestuur

Voorlopige agenda van de extra ALV op 31 oktober 2021 

Uitnodiging
Aanvang: 12.00 uur in ’t Trefpunt

 1. Welkom door de voorzitter
 2. Bouwreglementen
 3. Royement probleemtuinen
 4. Voorstel tuindiensten en leeftijdsgrens
 5. Contributieverhoging vanwege verhoging m2 pachtprijs prive tuinen door de gemeente.
 6. Presentatie van twee voorstellen voor de verbouwing van ‘t Trefpunt, met begrotingen
 7. Sluiting

Indien u nog punten heeft voor de extra ALV, dan graag naar info@volkstuin-linnaeus.nl