Dudley, Eunice, Franklin en Putin…

Het waren 6 heftige stormdagen!
Een aantal huisjes en schuren beschadigd en meer dan 30 bomen zijn gesneuveld.
Het gaf meteen een heleboel reuring en verdriet op het complex. Er werd schade opgenomen, een fotoinventarisatie ronde gelopen en overleg met de gemeente gestart voor hulp.
Afgelopen maandag was de hele dag het zagen en hakselen van de hulptroepen te horen. Geweldig fijn, het is belangrijk dat het complex weer veilig te bewandelen is.

Helaas was onder de ruim 30 bomen ook een “roestboom”.
Deze boom was al vele jaren het winterverblijf, de rustplek van een behoorlijk aantal ransuilen. Deze zullen de komende tijd voor de winter een nieuwe plek moeten vinden. De ransuil staat op de rode lijst, dus een bedreigde vogelsoort.

Heel vervelend en naar allemaal, maar mijn hart gaat nu vooral uit naar de mensen en dieren die op dit moment de storm van een verschrikkelijke oorlogsinvasie moeten doorstaan.

Reacties naar: vtvlinn@gmail.com

Ankie Koning