Start tuindiensten

Zaterdag 5 maart is het weer zover, de start van de tuindiensten. Voor velen begint het seizoen dan.

Tijdens de afgelopen weken raasden er heel wat stormen over Nederland en die troffen ook Linnaeus. Dat enorme natuurgeweld leidde er bij ons toe dat bomen omvielen en zowel tuinen als een aantal huisjes werden beschadigd.

Gelukkig stonden de mensen van de bomencommissie, groen en water, de redactie en die van de bouwcommissie paraat om samen met de gemeente de schade op te nemen, op te ruimen en u te informeren.

De samenwerking was voorbeeldig en da’s ‘krekwakwou’. (vertaling: precies wat ik wilde. ;-))
De schade werd opgenomen en de resultaten werden met elkaar gedeeld. De communicatie met de gemeente werd gestart en individuele tuinders werden benaderd. De bomencommissie stelde zich open voor meldingen van tuinders met problemen. Zij die zelf niet in staat waren vanwege hun beperkingen werden zoveel mogelijk en zo snel mogelijk geholpen door de praktische mensen van de bouwcommissie en de mensen die zij te hulp riepen. Het kan zijn dat dat nog gebeurt.

Groen en Water neemt nu de verantwoordelijkheid om de noodzakelijke stappen te zetten voor het echt opruimen van de overlast. Wellicht ook al via de tuindiensten van dit weekend en waarschijnlijk de volgende weken ook. Zinnig werk om ons park gezond en mooi te maken.

Dus nogmaals bedankt bomencommissie, groen en water, redactie, bouwcommissie  en de vele leden die achter de schermen toch weer steeds hun steentje bijdragen.
Deze vorm van eensgezindheid tekent de kracht van de vereniging en de wil van de tuinders om samen te werken en er voor te gaan. Dat geeft uitzicht op een fijn seizoen, waarin we met elkaar en voor elkaar een goed klimaat scheppen voor het behoud en verdere continuïteit van ons tuinpark en de vereniging.